Vil droppe opsjoner

Vil droppe opsjoner

Mange it-selskaper har lokket til seg dyktige folk med lukrative opsjoner. Nye regnskapsregler gjør at flere nå vil kutte ut denne belønnings-ordningen.
Fra og med 1. januar neste år vil det høyst trolig bli langt færre som benytter seg av opsjoner. Fra denne datoen av må børsnoterte bedrifter nemlig kostnadsføre den verdien opsjonen har for de ansatte.

Dermed vil bedrifter med store opsjonsprogrammer få langt høyere kostnader, og følgelig dårligere resultater.

-- Vi vil neppe dele ut noen opsjoner i fremtiden. Det vil sannsynligvis ikke andre gjøre heller. Med den brutale skatterisikoen kombinert med at selskapet må kostnadsføre opsjonene, så er lønn med tradisjonell bonus en bedre måte å belønne ansatte på, sier konsernsjef Øystein Moan i Visma.

Visma har historisk sett vært aktiv i bruk av opsjoner og flere hundre av de ansatte har i dag opsjonsordninger.

Moan tror dette på lanng sikt vil gi dårligere rammebetingelser for nystartede selskaper.

-- Nye selskaper har ofte betalt lav lønn i noen år for å holde kostnadene nede. For dem har opsjonsordningen vært en fin mekanisme for å tiltrekke seg dyktig ansatte. Men med de nye regnskapsreglene, kombinert med skatterisikoen, tar man definitivt livet av denne muligheten, sier Moan.

Opera vurderer

Programvareselskapet Opera har som et ungt selskap brukt opsjoner aktivt for å tiltrekke seg ansatte. Selskapet har klart seg med lave lønnskostnader, og heller gitt mer generøse opsjonsavtaler. På den måten har de klart å holde kostnadsbasen nede.

-- I fjor var de totale kostnadene per ansatt på 530.000 kroner. Uten opsjoner hadde vi aldri klart dette, sier finansdirektør Christian Jebsen i Opera Software.

Han mener Opera aldri hadde kommet så langt som det de er idag uten opsjoner. Men når de nå som børsnotert selskap blir underlagt de nye opsjonsreglene, skal ledelsen vurdere fremtidige opsjonsprogrammer.

-- Vi holder på å regne på hva dette vil koste nå. Vi skal legge frem et forslag for styret i juni, sier Jebsen.

Et av forslagene kan være å erstatte deler av dagens opsjonsordninger med en ren lønnsbonus.

-- Vi må vurdere våre avlønningssystemer etter hvert som selskapet vokser og modnes. Men bonuser er ikke et fullgodt alternativ til opsjoner, sier Jebsen.

Nesten alle ansatte i Opera har opsjoner.

Markedet krever opsjoner

Programvareselskapet Fast Search and Transfer gir også alle ansatte opsjoner. Administrerende direktør John Markus Lervik ser ingen vei utenom, så lenge selskapet konkurrerer om smarte hoder utenfor Norge og spesielt i USA.

-- Viktigheten av opsjoner er større i USA enn i Norge. For at vi skal tiltrekke oss de beste menneskene der må vi ha gode belønningssystemer. Der er opsjoner en naturlig del, sier Lervik.

Men Lervik mener at Fast er konservative når det gjelder å gi opsjoner. Han hevder det er vanlig blant amerikanske selskaper at andelen av aksjene som er opsjoner til ansatte er stor. Mye større enn i Fast, der denne andelen ligger på åtte prosent.