Vil etablere nytt mobilnett

Nordisk Mobiltelefon legger inn bud på frekvensene i 450 MHz-båndet.
Samferdselsdepartementet har mottatt ett bud i auksjonen av tillatelse til bruk av frekvensene i 450 MHz båndet i Norge. Budet, pålydende kroner 1.078.600,-, kom fra selskapet Nordisk Mobiltelefon AS.

Samferdselsdepartementet vil formelt tildele selskapet frekvenstillatelsen når pengene er innbetalt.

-- Jeg er glad for at områder som i dag mangler eller har dårlig GSM-dekning med dette vil kunne få tilbud om alternativ mobildekning fra en ny utfordrer i det norske mobilmarkedet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en kommentar.

I vilkårene for den nye tillatelsen er det tatt inn et krav om etablering av minst 30 basestasjoner, som gir en beregnet minstedekning på 16.000 km², og at dekningen skal være etablert innen 15. september 2005.

Det må være god tilgang på terminaler for at dekningskravet skal kunne anses oppfylt. Planer for hvordan denne dekningen skal tilbys må godkjennes av Post- og teletilsynet.

Den nye tillatelsen vil tre i kraft fra 1. januar 2005, med 15 års varighet.