Vil favne alle it-folk

Vil favne alle it-folk

Kjell Rusti vil ha foreningen mer frem i lyset, men ønsker ikke å snakke om det foreslåtte ekteskapet med IKT-Norge.
På årsmøtet til Den Norske Dataforening den 26. og 27. mars blir administrerende direktør Kjell Rusti i Steria valgt til ny leder i foreningen. Han etterfølger Truls Berg som har hatt vervet de siste to årene og ikke ønsker gjenvalg.

På tampen av fjoråret lanserte den nåværende styrelederen tanker om sammenslåing av DnD og IKT-Norge. Den påtroppende lederen ønsker ikke å uttale seg om dette spørsmålet.

-- Jeg har min personlige mening, men den vil jeg ikke si noe om nå, sier Rusti.

På generell basis sier han at slike prosesser ofte er en lang vei å gå. Under landsmøtet i mars vil det bli fremmet en sak fra styret hvor det ber om fullmakt til å fortsette dialogen.

Ifølge Rusti vil saken måtte opp i enda et landsmøte, det vil si i 2005, før et eventuelt vedtak.

-- Det er masse positivt med dette, men det er også skjær i sjøen. En slik prosess er en modning, og det er viktig å ha en demokratisk prosess, sier Rusti.

-- Hvor lenge kan et slikt spørsmål henge i luften?

-- Noe slikt tar minst et år å gjennomføre, det er en typisk modningssak. Uansett utfall er samarbeid viktig.

Skal synes

Den påtroppende lederen jobber for tiden med sin tiltredelsestale. Han mener at it i andre næringer må opp på agendaen, ikke bare it i it-bransjen.

-- Da jeg snakket med valgkomiteen ønsket de en som hadde vært gjennom omstillingsprosesser og kunne få til en ny giv. I det ligger det å bruke den makten DnD har som den største foreningen for it-folk i Norge.

I løpet av 2004 skal DnD legge en ny femåring strategiplan. Rusti sier at den vil bli lagt opp i DnD-løpet, men hvis det blir en sammenslåing må man revurdere.

Rusti understreker at strategiprosessen ikke er hans, men ledelsens og administrasjonens, og at den går mer på posisjonering; hvem foreningen er til for og hva den skal fremme.

Han mener DnD skal synes i samfunnsdebatten, og at det blir en av oppgavene å løfte blikket med hensyn til it. Rusti trekker frem eksemplet med store kostnadsoverskridelser i store it-prosjekter, som Aftenposten satt søkelyset på for kort tid siden.

-- Dette er en sak hvor jeg mener DnD kan kommentere profesjonaliseringen i bransjen.

Rusti er ikke misfornøyd med profilen til DnD, men mener foreningen kan profileres mer offensivt.

-- Vi må sette en agenda også. Få DnD enda mer på kartet. Å bli mer synlige er en klar ambisjon.

For alle næringer

Rusti er veldig opptatt av it-kompetanse i andre næringer enn bransjen selv, der it har stor betydning. Han trekker frem tradisjonelle "norske" bransjer som fiske og offshore.

-- Det er stort behov for it-innovasjon i mange næringer. DnD hjelpe med å synliggjøre dette. Det er like viktig å være it-mann i disse næringene som i it-bransjen.

Rusti vil med andre ord gjøre it bredere i regi av DnD. Ikke bare være en forening for it i it-bransjen, men i alle bransjer.

-- It er viktig i samfunnsutviklingen, fastslår Rusti.