Vil finne ut hvorfor it-ansatte ikke organiserer seg

Vil finne ut hvorfor it-ansatte ikke organiserer seg

Abelia og YS har undertegnet en samarbeidsavtale om et forskningsprosjekt på den lave organiseringsgraden i it-bransjen.

- Det vi ser er at organisasjonsgraden både blant arbeidsgivere og arbeidstakere i denne bransjen er vesentlig lavere enn ellers i arbeidslivet. Dette ønsker vi å finne ut av sammen, sier YS-leder Randi G. Bjørgen.

Forskningsstiftelsen De Facto har i sin rapport "Det nye arbeidslivet? En rapport om IKT-myter" avdekket en rekke problemstillinger knyttet til lav organisasjonsgrad i IKT-bransjen.

- De Facto rapporten har gitt oss verdifull innblikk i mangel på organisering i IKT-bransjen. Forundersøkelsen er så interessant at vi nå har bestemt oss for å samarbeide for å finne ut hvilke forhold som gjør denne bransjen så annerledes enn andre, sier YS-leder Randi G. Bjørgen.

Vil ha bedre svar

- Det er spørsmål som er interessante både fra et arbeidstaker- og arbeidsgiverståsted. Skal vi forklare lav organisasjonsgrad med at arbeidstakere har høy kompetanse og stor grad av selvstendighet i arbeidssituasjonen, er det tariffavtalens innhold som ikke er tilpasset IKT-bedriftenes situasjon eller er det vi i organisasjonene som ikke har et godt nok produkt? Det vil vi gjerne ha bedre svar på, sier Abelia-direktør Paul Chaffey.

Det er første gang en arbeidsgiver- og en arbeidstakerorganisasjon samarbeider om et slikt prosjekt i IKT-bransjen.

- Vi får stadig oftere bekreftelse på at samfunnet tjener på samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Det er klart at både Abelia og YS ønsker å finne ut hvilke mekanismer som gjør at ansatte og bedrifter avstår fra å organisere seg, sier Bjørgen.

Han synes det er et utrolig spennende prosjekt.

- IKT-bransjen representerer det nye arbeidslivet, og jeg tror det vil være svært nyttig å avkle mytene som eksisterer. Samarbeidet mellom YS og Abelia er i seg selv en nyvinning, og et godt tegn på nye samarbeidsformer i norsk arbeidsliv, sier Bjørgen.

Ferdig rett over jul

Forskningsprosjektet, som skjer i regi av bransjeorganisasjonen Abelia, YS og YS-forbundene Parat, Finansforbundet, Stafo, og IT-forbundet, skal være ferdig i januar neste år.

Da skal svar foreligge blant annet på: Hva gjør at bedrifter/ansatte i IKT-bransjen avstår fra å organisere seg? Har arbeidstakerne kunnskap om hvor de kan organisere seg? Hva skal til for at arbeidsgiverne skal vurdere å slutte seg til en bransjeorganisasjon? Vil det bety noe for bransjen dersom man omdefinerer "tariffavtale" til "samarbeidsavtale"?