Vil forby trådløsnett i skolen

Vil forby trådløsnett i skolen

Lederen i Norges miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener bruk av trådløsnett i klasserommene utgjør en gedigen helserisiko for skoleelevene.

Ifølge Oddekalv er faren for elektromagnetisk stråling kraftig undervurdert. Miljøaktivisten mener det finnes tilstrekkelig forskning som underbygger hans advarsel om strålingsfare.

- Dette påvirker hjernen og læreevnen. I verste fall kan det endre menneskets medfødte DNA-oppbygging og føre til alvorlig sykdom, sier Oddekalv til VG.

Miljøvernforbundet har fått regnet ut at to timer i et klasserom med en såkalt trådløs Wi-Fi-forbindelse og 15-20 bærbare PC-er i trådløs bruk, gir samme mengde stråling som en 20 minutter lang samtale i en mobiltelefon. Framfor alt bør man være føre var, mener miljøaktivisten, siden ingen med sikkerhet kan vite følgene av strålingen.

LES OGSÅ: Apple får miljø-stryk

Vil ha oversikt

Oddekalv krever derfor et øyeblikkelig forbud mot trådløsnett i offentlige skoler der norske barn oppholder seg i flere timer daglig, og vil ha en oversikt over sendere og basestasjoner.

- Det eksisterer ikke en slik kartlegging over hvor mange basestasjoner som finnes i - eller i nærheten av - norske hjem, bedrifter og offentlige bygg. Det finnes heller ingen oversikt over basestasjoner i Norge. Dette er sterkt bekymringverdig, sier Oddekalv.

LES OGSÅ: Intel blir blyfri

Han viser til britiske målinger som påviser tre ganger så sterk stråling fra trådløst nettverk i et klasserom, som på 80 meters avstand fra en stor mobilmast. Funnene ble nylig publisert i en BBC-dokumentar. I England har det oppstått mye debatt om de mulige helsemessige følgene av å innføre trådløsnett i skolene.

Uvisst

Meningene om, og forskningen på strålefaren, er mangfoldig og delt, og slett ikke entydig konkluderende. Farene ved stråling fra trådløsnett er bredt utredet i denne artikkelen som ble publisert i Washington Free Press i april.