Vil gi Linux en referanse

Vil gi Linux en referanse

Etter oppkjøpet av Ximian og Suse Linux fremstår Novell som en seriøs Linux-aktør. I Norge er det ikke antall lisenser som er førsteprioritet, men fem referansekunder som skal gi det Novell satser mest på: synliggjøring.
Novell sitt eierskap i Linux-verdene har blitt godt mottatt verden over, fastslår daglig leder Geir Christensen i Novell Norge. Han bygger opp under dette med å vise til utviklingen i aksjekursen til selskapet.

-- Den 13. mai, før vi kjøpte både Ximian og Suse, sto kursen i 2,11 dollar. Nå ligger den på 14 dollar, sier han

Det betyr i alle fall at markedet, i form av de som kjøper aksjer, har tro på veien Novell har staket ut for seg selv. Christensen mener at Open Source er en såkalt "disruptive technology" - det vil si en som bryter eksisterende mønstre.

-- Andre eksempler er klient/tjener og internett. Den neste er Open Source, det mener både vi og analytikere.

Måtte ta eierskap

Hva er det som hindrer Linux? Spørsmålet er stilt av mange. Forrester Research gjorde i fjor en undersøkelse for å kartlegge hva som var de bedriftenes største bekymring ved bruk av Linux og åpen kilde-programvare. Mangel på støtte toppet listen. Ifølge Christensen har mangel på stabilitet, service og support hemmet utbredelsen.

-- Man har ikke hatt entydige sertifiseringer eller tilgang til konsulenter, det har vært mye kjellerfirmaer, sier han.

Dessuten har det manglet dokumenterte og sertifiserte applikasjoner. Christensen mener at Novells nye posisjon kan tilby troverdighet og tillit til Open Source og Linux.

-- Vi måtte ta eierskap i en av de etablerte distribusjonene for å komme videre.

Støtte til Linux har i mange tilfeller vært forbundet med festtaler og Power Point-presentasjoner. Christensen mener at Novells aktive eierskap staker ut en vei som er mer tydelig.

-- Novell har tatt steget fra å si det til å gå ut og støtte.

Lave salgsmål

For det første året som Linux-leverandør har Christensen beskjedne mål. Han forteller at interessen i markedet er formidabel, selv om antall lisenser solgt så langt er beskjedent.

-- Målet er å selge null av Linux i år, men vi skal promovere det og være synlige. Synliggjøring av det nye budskapet er det viktige, et skifte i omsetning tar tid, fastslår Christensen.

Som et ledd i denne synliggjøringen skal Novell Norge ha på på plass fem referanseinstallasjoner i forskjellige bransjer i 2004. En installasjon innen helse, olje/gass, media, kommunemarkedet og skolemarkedet,

-- Det er helt avgjørende i dag å ha riktige referansekunder.

Egne konsulenter

Som løsningsleverandør er det viktig å besitte egen kompetanse. I dag er Novell et salgskontor bestående av 14 personer. Christensen forteller at planene er lagt for videre vekst på konsulentsiden.

-- Det er lagt en vekstplan for Norge og deler av den utkrystalliserer seg i 2004, selv om hele planen ikke er ferdig før om tre år.

I Sverige har Novell bygd opp et konsulentkorps. Der er man tre ganger så mange som i Norge og markedet er dobbelt så stort.

-- Det gir en indikasjon på hva vi ser for oss i Norge, sier Christensen.