Vil ha datakraft etter behov

Vil ha datakraft etter behov

Nystartede farmasi-selskaper får ikke penger til it.
Legemiddelindustrien er i sterk endring. De nærmeste årene går rekordmange patenter ut på dato. Dermed mister de store selskapene sine melkekuer. Fra å være en bransje der penger nærmest vokser på trær, står kostnadskutt i fokus.

Og investorene kaster ikke lenger penger etter alle som utvikler ny medisin.

-- Meldingen vi får fra bransjen er at investorene ikke stiller opp med penger til dyre datamaskiner. Dessuten skjer utviklingen så raskt at selskapene må endre seg kontinuerlig. Det gir økt etterspørsel etter behovsstyrt datakraft, sier Terry Wells som arbeider med strategisk outsourcing i IBM.

IBM har den lagt om virksomheten for å reflektere den nye virkeligheten. Skalerbare tjenester og leasing er mer populært enn å kjøpe egne datamaskiner.

-- "Utility computing is business on demand", forklarer Wells med engelske begreper som vanskelig lar seg oversette til norsk.

De store selskapene har egne datamaskiner. Særlig innen forskning kan tilgjengelig bergningskapasitet være et konkurransefortrinn. Problemet for de multinasjonale selskapene er at maskinene er spredt rundt i verden slik at det er vanskelig å utnytte ledig kapasitet effektivt.

Etablering av datagitter, eller grid computing, kan være ressurseffektivt for de store. Men ifølge Terry Wells fører mangel på standarder til at det ofte er vanskelig å etablere slike gitter.