Vil ha egen guru-tjeneste

Vil ha egen guru-tjeneste

Blindeforbundet mener kompetansen for digital tilrettelegging er for lav, og vil selv hjelpe utviklere.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i utfordringene blinde eller svaksynte møter på nett om man ikke selv lider av synshemming eller har fått opplæring i hva det innebærer.

- Kompetansenivået der ute er nok litt lavt. Det vil vi gjøre noe med, og er i ferd med å etablere en rådgivningstjeneste for næringslivet og kreative miljøer. Universell utforming innen it er et eksempel på at markedet har behov for informasjon om noe de har lite innarbeidet kompetanse på, mener Frøydis Garmo Hovden, leder av næringslivsavdelingen i Norges Blindeforbund.

Train the trainer

Mens Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i en oppstartsperiode vil ha en veiledningsrolle i forbindelse med forskriften, planlegger Blindeforbundet en egen rådgivningstjeneste for næringslivet og kreative miljøer.

- Det jeg ser for meg er at vi tar utgangspunkt i et "train-the-trainer"-prinsipp, hvor vi for eksempel sertifiserer utviklere som skal designe nettsider, slik at de igjen kan dra hjem og bli ressurs for universell utforming i din bedrift, forteller Garmo Hovden.

Sertifisering

Det vil også bli synliggjort hvem som samarbeider med Blindeforbundet, muligens i form av en sertifisering virksomheten kan legge på sine egne nettsider, slik at kunder kan være trygge på at prosjekter blir utført i henhold til universell utforming.

- Vi tror også det blir behov for å stille som en slags garantist, et trygghetsstempel for de som har vært igjennom opplæring kan sakene sine, utdyper hun.

Det vil også alltid være tilbud om brukertest utført av folk som både har kompetansen og reell innsikt, som for eksempel synshemning.

Norges Blindeforbund og Microsoft arrangerer forøvrig konferansen "Teknologi for alle" den 26. april på Fornebu i Oslo for å sette fokus på de nye forskriftene innen universell utforming av teknologi.