Vil ha havarikommisjon for it-prosjekter

Vil ha havarikommisjon for it-prosjekter

IKT-Norge krever bedre it-politikk, og lanserer 34 sider med nye tiltak.

"Vedlagt finner du et svært viktig dokument: Veikart for en ny it-politikk."

Slik starter brevet som nå sendes ut til de nye stortingspolitikerne.

Vi har fortsatt en rødgrønn regjering, men statsråder skal byttes ut, og nye politiske linjer skal legges for de neste fire årene. IKT-Norge benytter derfor anledningen til å foreslå hvordan de ha ikt-politikken her til lands.

Bekymret for Norge

Det 34 sider lange dokumentet er signert IKT-Norges Per Morten Hoff og Eilert Hanoa.

Hele dokumentet kan du lese her.

- IKT-Norge er bekymret over at Norge i dag ikke har en tilstrekkelig oppdatert it-politikk, og at spørsmål knyttet til kunnskapssamfunnet ikke er høyt nok oppe på den politiske agendaen, skriver de to i veikartet sitt, som de håper vil skape en debatt i politikk-Norge.

Først og fremst ønsker IKT-Norge er klarere strategi for hvordan vi skal ta Norge fra et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn.

Offentlige tiltak

De ramser opp en rekke punkter for hva som bør inngå en slik plan for offentlige virksomheter:

  • Egen minister for informasjonssamfunnet
  • Innen 2013 skal 75 prosent av kontakten mellom offentlige etater og innbyggere være elektronisk
  • Alle offentlige innkjøp skal gjøres via elektronisk innkjøpsportal
  • Innføring av eID til alle nordmenn
  • Oppretting av en e-delegasjon for å lage strategier for offentlig sektor
  • Grep for å "bygge ned siloer" mellom departementer, fagetater, fylkeskommuner og kommuner, det vil si få systemer til å snakke med hverandre
  • Utvikle forretningsmodeller så det lønner seg å følge pålegg og standarder i offentlig sektor
  • Fjerne juridiske hindre for deling av informasjon mellom offentlige etater
  • Innføre en "havarikommisjon" for mislykkede it-prosjekter
  • Ha egen forretningsplan for alle offentlige it-prosjekter over 15 millioner kroner, og evaluering av disse i etterkant

Helse-it

Videre vil IKT-Norge ha økt bruk av it i helsesektoren. Her understrekes tiltak som meldingsløftet, elektroniske resepter og journaler, tilgang på kjernejournal på tvers av virksomheter, innovasjon og forskning samt arbeid med bedre brukertjenester.

Telemedisin og bruk i omsorgssektoren ser også IKT-Norge på som satsningsområder. IKT-Norge vil også inn som høringspartner i offentlig utvikling av helsevesenet.

Videre er utdanningssektoren selvsagt et viktig område for å styrke it-Norge. De vil ha utstyr tilgjengelig i alle skoler, it som bærebjelke i lærerutdanningen, integrering av sosiale nettverk, mobile enheter og annen it i undervisningen og undersøkelsen ITU Monitor bør også omfatte barnehagene.

IKT-Norge er skuffet over politikerne, les videre på neste side!