Vil ha Hoff som it-minister

- Per-Morten Hoff hadde vært en glimrende it-minister, synes Grethe Viksaas, som holder dagens etappe i vår valgintervjustafett.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- For meg personlig er det viktig å ivareta småbedriftene. For alle små bedrifter er det spesielt viktig at det er forutsigbart og håndterlig å ha ansatte.

- Vi må være smarte på it-rettet virksomhet og effektivisere oss som land gjennom bedre it-utnyttelse i stat og kommune. Vi må sørge for innovasjon, slik at vi har noe å leve av når oljebrønnene er tørre.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

- Det kommer an på hva de innfører av nye regler og slikt. Det er viktig med forutsigbare betingelser, for særlig små bedrifter er veldig sårbare for endringer.

-- Hva er bra og hva er dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Det er jo ikke så gæernt, egentlig. Og Skattefunn er en fin ordning.

- Det som kan endres, gjelder kanskje mest sosiale goder. Når det gjelder svangerskapspermisjoner og sykelønnsordninger, bør kanskje det offentlige få et større ansvar. Dette er også et likestillingsspørsmål. Det blir fort veldig dyrt å ha syke ansatte.

- Samtidig er det veldig skummelt hvis man unnlater å ansette dyktige folk, fordi man frykter de økonomiske konsekvensene for bedriften dersom vedkommende skulle bli gravid eller syk.

-- Trenger landet en it-minister; hvem hadde i så fall vært ideell i jobben?

-- Ja, for en periode, fordi er et såpass spesielt kompetansefelt. It-spørsmålene har jo vært løftet litt opp nå, med Meyer. Men det er mange aspekter ved it, ikke bare som næringsgrunnlag, men også allemannsretten til informasjon, blant annet. Vi trenger noen med med god innsikt og oversikt, og jeg tror Per-Morten Hoff hadde vært en glimrende it-minister.

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

- Det vil jeg ikke fortelle, men jeg stemmer.