Vil ha nytt og mer mobilt system

Departementenes og regjeringens informasjonsnettjeneste, Odin, skal jakte på nytt system for Content Management i løpet av året.

I dag bruker tjenesten og organisasjonen bak odin.dep.no et nokså gammelt Content Management System (CMS), som heter Mogul Publishing (MP). Alle departementale redaksjoner har installasjoner av systemet på sine aktuelle maskiner og publiserer mesteparten av data/informasjon selv. Odins sentrale redaksjon i Statens forvaltningstjeneste har en administrator-funksjon og har mange flere rettigheter til publisering enn de lokale redaksjonene. Det er 7 ansatte sentralt. De sørger i tillegg til publisering, for drift og utvikling av CMS og i tillegg har de en rådgivende og veiledende funksjon i forhold til de departementale redaksjonene.

-- I tillegg til å publisere gjennom dette systemet legger vi store dokumenter, regjeringens dokumenter, inn i databasen ved hjelp av et annet program enn nåværende publiseringsssytemet, forteller Marta Prerovska, seksjonssjef i Statens forvaltningstjeneste.

Odin-redaksjonen i Statens forvaltningstjeneste sammen med departementene vil vurdere et nytt CMS for å fase ut MP da det er et skreddersydd system som ikke lenger utvikles fortløpende.

-- Vi vil vurdere hvilke hyllevare CMS vil være egnet, de viktigste kriteriene er brukervennlighet, tilgang via nettleser, sikkerhet, stabilitet, fortløpende utvikling og pris, forteller Prerovska.

Prerovska forteller at Odin har spesielle utfordringer når det gjelder sikkerhet og stabilitet. De håndterer blant annet Statsbudsjettdokumenter der sikkerheten må være svært god. I gitte krisesituasjoner er det også av avgjørende betydningen at regjeringen kan publisere informasjon via Odin.

-- Vi har en garantert oppetid på vår database på 99,9 prosent. Dette betaler vi mye penger for, så det er åpenbart at vi stiller sterke krav til stabiliteten av vårt neste system for innhodlshåndtering og publisering, sier Prerovska.

Den kanskje viktigste drivkraften for å skifte system nå, er både det at dagens publiseringssystem ikke oppdateres jevnlig teknologisk, samt at den mangler mobile, fleksible løsninger. I dag er publisering bundet til dedikerte maskiner, mens man i fremtiden ønsker seg en webbaserte løsning som gir langt bedre mobile muligheter.

Prerovska forteller at det er avsatt penger på årets budsjett for å gå i gang med prosessen for å skifte løsning.

-- Det vil også være viktig for oss at den "hyllevare" vi velger kommer fra en stabil aktør i markedet, der vi kan forvente oss jevnlig teknologisk oppgradering i lang tid fremover, sier Preovska, som i disse dager skal starte opp forprosjektet rundt nytt CMS system for odin.dep.no.