Vil ha prosessor-porto på epost

Vil ha prosessor-porto på epost

Microsoft tar i bruk nye metoder for å få bukt på spam-problemet.
Microsoft ønsker å heve barrieren for masseutsending av epost. I dag koster det ikke mye mer å sende ut én million meldinger enn det koster å sende ut én. Det er dette Microsoft adresserer i et forskningsprosjekt kalt "Penny Black"

-- Ideen er å tvinge utsenderen til å måtte bruke ressurser for å sende ut store epost-kvanta, sier Cynthia Dwork, seniorforsker i Microsoft til Computerworld i USA.

"Penny Black" var navnet på det første egentlige - i moderne forstand - frimerke i Storbritannia. Det kom i 1840 og sørget for at senderen av brev måtte betale for frakten, fremfor mottageren, som frem til da var det vanlige.

Det er denne tankegangen Microsoft ønsker å videreføre til epost. Ved å settte sette datamaskinen til å løse avanserte matematiske problemer når epost-volumet blir åpenbart høyt, vil det ta betydelig lengre tid å gjøre jobben som i dag er gjort med noen tastetrykk. En ti sekunders pause mellom hver epost anser Dwork som passelig.

For de fleste vil denne reponstiden ikke merkes, men for spammere, som sender millioner av epost, vil det bety behov for svært kraftige og dyre datamaskiner.

-- I dette tilfellet blir portoen prosessorkraft, slår Dwork fast.

Microsoft prøver å øke barrieren for masseutsendelser av epost også på andre måter. Blant annet har selskapet saksøkt bedrifter i New York og Washington som benytter epost som markedsføringskanal. Begrunnelsen er at det store volumet lager flaskehalser i Microsofts nettverk.

Microsoft uttalt mål er at spam i løpet av året ikke lenger skal være et problem. "Penny Black" er imidlertid et stykke unna å bli implementert.

-- Den største utfordringen for en implementasjon er å få rullet den ut i hele det globale epost-systemet, sier antispam-direktør George Webb i Microsoft.