Vil ha sikrere mobiltelefoner

Trusted Computing Group ønsker å lage en standard som beskytter mobiltelefoner mot virus og hackerangrep.

Sikkerhetsorganisasjonen Trusted Computing Group består av selskaper som Nokia, Motorola, Intel, Samsung, Verisign og Vodafone. Nå ønsker de i fellesskap å lage en standard som gjør mobiltelefoner mer motstandsdyktige ovenfor virus- og hackerangrep.

 

Ønsket om en felles standard begrunnes med at telefonene stadig blir tettere integrert mot internett, og at sikkerhetsnivået dermed bør være på samme nivå som i en PC.

 

Større kontroll

 

Trusted Computing Group ønsker blant annet mulighet for å sjekke filer og programvare som installeres på telefonen via nettet, samt at det lages en standard for rettighetsstyring.

 

Det er også et ønske at telefonoperatørene skal få større kontroll over hvilke nettverk telefonen kan benyttes i.