-- Vil helst tro at dette er ålreit

-- Vil helst tro at dette er ålreit

-- Men jeg er ikke helt sikker, sier Post- og teletilsynets (PT) direktør Willy Jensen om konkurransesituasjonen i mobilmarkedet etter Netcoms oppkjøp av Idar Vollviks (bildet) Chess.
-- Vi forutsetter jo at Chess vil fortsette i lavpris-segmentet. Hvis kundene får Netcoms priser i stedet, er det jo ikke bra, sier Jensen som presiserer at PT ikke har myndighet til å regulere sluttbrukerpriser.

Konkurransetilsynet sier til Teleavisen.no at de ikke uttale seg om Netcoms oppkjøp av Chess før saken ligger på bordet deres. Skulle oppkjøpet bli godkjent, vil Telenors andel i markedet ligge på rundt 55-57 prosent, mens Netcoms ville stige fra 30 til omtrent 40.

Det blir altså kun smuler igjen til andre mobilselskaper, og bare Tele 2 kan komme til å ligge over et par prosent.

Men selv om kjøpet av Chess reduserer antallet mobiloperatører i Norge, betyr ikke det nødvendigvis en svekkelse av konkurransen i markedet, mener Jensen.

-- Det ødelegger i noen grad konkurransen som Chess har stått for, og slik sett er det ikke bra at selskapet blir spist opp. På den annen side styrker dette Netcom, som nå blir en langt tyngre konkurrent til Telenor.

Rent salgsselskap

Telekom-analytiker Tore Aarønæs vil overlate til konkurransemyndighetene å vurdere prissituasjonen når aktørene blir færre.

-- Men det er vanskelig å si at dette er en god nyhet for forbrukerne, sier Aarønæs.

Han mener det er likevel er viktig å huske på at selskaper som Chess egenetlig ikke er mobiloperatører.

-- De har jo vært et rent salgsselskap. Det er fortsatt bare to mobiloperatører med egne nett i Norge, sier Aarønæs.