Vil ikke avsløre norske nettbrukere

Vil ikke avsløre norske nettbrukere

Norske søkeaktører er skeptiske til å levere ut brukerlogger. Samtidig vil nye tjenester kreve flere personopplysninger.

Google, Yahoo, Microsoft har fått forespørsler fra myndighetene om å oppgi søkeresultater til myndighetene. Mens Google har sagt nei, har de to andre sagt ja.

Ifølge Microsoft selv er det ikke knyttet persondata til søkeloggene som er innlevert. Myndighetenes begrunnelse for å be om søkedata er å få et bedre statistisk informasjon om interessen for barneporno og beslektet kriminalitet.

Søkeaktørene sitter på mye informasjon om sine brukere. Sammen med brukerinformasjonen som ligger i Windows, er det mange spor vi legger igjen som alminnelige nettbrukere.

Selskapene som forvalter informasjonen som ligger i brukernes søkeaktiveter har derfor et enormt personvernmessig ansvar.

Mye brukerinformasjon

Selv om ikke brukerdata blir utlevert i dag, er det ikke noe teknisk hokus-pokus å sammenstille slike data med søkeresultatene.

- Vi logger ip-adresser og query-logger (oversikter over hva brukerne søker på, red.anm.) Dette er et viktig grunnlag når vi skal bygge relevans på sidene. Det vi ser etter, er hva folk er opp tatt av, hvilke ting som er spesielt i tiden, og så videre. Men det er ingen kobling mot persondata, sier Mikal Rhode, administrerende direktør i Sesam.no, Schibsteds norske søketjeneste.

- Men teknisk sett er det fullt mulig å koble søkeresultater opp mot ip-adressene, og derigjennom brukerne?

- Ja, det er det.

Søk med filter

Norske søkeaktører har vært proaktive i arbeidet med filtrere ut barneporno og annet støtende materiale. Kripos og Telenor har samarbeidet om et slikt filter. Også Sesam har et slikt filter, basert på teknologien fra Fast Search and Transfer.

- Samtidig som vi indekserer, regner en algoritme ut sidenes "offensive"-grad etter kriterier vi har satt opp. Det gjør vi for å sperre ute søk som ikke er ønskelige, sier Mikal Rhode.

Han ser det ikke som sannsynlig at norske myndigheter vil be om å få utlevert brukerdata koblet opp mot personoplysninger.

- Personlig ville jeg være svært skeptisk til å levere ut informasjon som kobler brukerdata til søkeloggene våre, sier Rhode.

Men personopplysninger er likevel svært interessant for søkeaktørene.

- Vi ser på muligheter for å personliggjøre informasjon i større grad, dersom brukerne ønsker det. For eksempel kommer det sikkert tjenester der søkeresultatene er knyttet opp mot hvor du befinner deg. Da må kundene fortelle mer om seg selv.

Som i USA

MSNs norske direktør Benedikte Løvdal utelukker ikke at liknende forespørsler som kjennelsen i USA kan komme i Norge. Loven er ikke tilstrekkelig tilpasset teknologi-utviklingen, mener hun.

- Vi hadde gjort det samme overfor norske myndigheter som våre kolleger i USA. Men det er viktig å presisere at vi ikke ønsker å kompromisse personvernet. Det er på ingen måte greit å koble informasjonen mot ip-adresser. Det som er innlevert i USA er en lister over hvor ofte bestemte ord er søkt på. De er ikke knyttet mot persondata, og det er heller ikke mulig å gjøre kryssreferanser mellom dataene, sier Løvdahl.

- Er det en konflikt mellom brukervennligheten i det dere ønsker å tilby av tjenester og personvernet?

- Det grunnleggende er at brukerne selv setter grensene for hva de vil oppgi av informasjon, sier Løvdahl.