Vil ikke ha 100 prosent oppetid

I løpet av 14 dager har tre kritiske it-systemer i Norge vært nede for telling. Det er trolig ikke marked i Norge for systemer som er bomsikre mot nedetid og avbrudd.

Da Netcoms datasystemer knelet 28.april hadde en maskinvarefeil gjort at Netcom la over lasten på backup-systemet. En programvarefeil i backupsystemet gjorde at dette ikke klarte jobben.

 

It-leverandøren Siemens hadde lovet en oppetid på 99,999 prosent og har nå brukt opp nedetid for flere år fremover.

 

Nylig stoppet også Oslo Børs opp en time på grunn av en datafeil og i forrige uke sørget en feil hos EDB at flere nettbanker og minibanker var nede i en og en halv time.

 

Alle tre er eksempler på kritiske datasystemer som i teorien ikke skal bli utilgjengelig for brukerne. Men det skjer. Hos noen skjer det oftere enn andre. Man kan spørre seg om tilnærmet 100 prosent oppetid er en myte, om leverandørene lover noe de ikke kan holde og kundene kjøper noe de ikke kan få?

 

Krevende

 

Ifølge Anders H. Lier, sjef for outsorucing i Cap Gemini Norge, er det ikke urealistisk, bare veldig krevende å få til. Kompleksiteten i it-systemene er økende og det er mange delkomponenter som skal bidra til oppetiden. Det kreves stor kompetanse og oversikt å holde systemene oppe.

 

- Jo flere 9-er etter komma du har, desto vanskeligere blir det. Jeg vil ikke si at det  umulig, men det er vanskelig og veldig utfordrende å få til. Det kreves så mange type kompetanse. Hvordan du evner å se helheten er avgjørende, sier han.

 

Da de såkalte legacy-systemene kom, fikk man systemer som var veldig godt strukturert. Det skulle mye til at disse gikk ned hvis de var satt opp riktig. Så kom java-applikasjone og alt som går på webservere. Dermed fikk man en ny dimensjon i datasentrene som ikke er så lett å gjøre helt redundante, altså at det er mulig å sørge for helt sikre reserveløsninger.

 

Må man da bare godta at viktige norske it-systemer går ned i blant? Det kommer trolig an på toleranseevnen din. Det er fullt mulig å investere i å drifte bomsikre systemer, men det koster.

 

100 prosent dyrt

 

Hans Badertscher i Accenture Norge forteller at det 100 prosent oppetid har en prislapp som er forholdsvis høy.

 

- Det er veldig mange elementer som må dupliseres for å få 100 prosent redundans, sier han.

 

I praksis betyr dette at backup-systemet bør være lik hovedsystemet, men det er ikke nok med det. I tillegg til å ha full lokal redundans, altså tilgjengelighet, bør systemene også ha det som kalles avbruddssikring.

 

Dette er for eksempel sikring mot strømbrudd og brann og betyr at bedriften bør ha et reservesystem fysisk plassert et annet sted. I praksis betyr dette  to relativt like systemer på to forskjellige steder, eventuelt 60:40 hvis det kan godtas redusert ytelse i tilfelle ett system faller ut.

 

Systemer med 100 prosent redundans og avbruddssikring finnes, men det er trolig ikke mange av dem i Norge. Dette må testes regelmessig.

 

- Jeg vil gjerne treffe en datasenteransvarlig som sier: Ok, nå drar vi ut strømkabelen på ett sted og kundene kommer ikke til å merke noe, sier Badertscher.

 

- Det er den testen som kan vise om systemet er avbruddssikkert har 100 prosent tilgjengelighet. Jeg har ikke truffet noen i Norge som virkelig gjør dette her, men jeg vet om flere i utlandet som driver slik.

 

Ingen vil ha det

 

Til tross for at it-systemene stadig blir mer omfattende og viktige for både bedrifter og kunder, tror ikke Badertscher at det er stort marked for slike superløsninger.

 

- I dag er konkurransen så stor at jeg tror ikke det er marked for dem. Det er ikke bare datasentralenes feil at slike løsninger ikke leveres. Jeg tror også at det har litt med at kundene går ned på kravene for å få en lavere pris, sier han.

Les også:
Netcom skylder på Siemens