Vil ikke vrake Cobol

Vil ikke vrake Cobol

Trygdeetaten nekter å kaste ut sine gamle Cobol-elementer. Integrering er både enklere og billigere enn å starte helt på nytt, mener etaten.
-- De fleste tar det for gitt at det både er enklere og billigere å bygge seg nytt hus i steden for å totalrenovere det gamle. I it-verden er ikke bildet fullt så enkelt. Vi har valgt integrasjon i steden for en såkalt "rip og replace"-strategi. Så langt ser det ut til å ha vært et godt valg.

Dette mener Sigmund Evjen. Han er it-arkitekt i Rikstygdeverket og har ansvar for etatens sentrale arkitekturgruppe. Som et resultat av noe av den jobben som er gjort kan du i dag bestille deg europeisk helsetrygdkort direkte på web, finne ut hvem som er fastlegen din og du kan bytte fastlege på nettet. Bak disse webbaserte tjenestene befinner det seg altså mange år gammel cobol-kode.

Komplisert

Trygdeetaten er hovedinntekskilde for bortimot en fjerdedel av landets befolkning. Etaten sitter med det på de største og tyngste informasjonsbaser om norske innbyggere. På toppen av dette har ligger det kompliserte fagsystemer som skal ta hensyn til et variert og komplekst lovverk som stadig er i forandring.

Da trygdeetaten etablerte sitt eget moderniseringsprogram i 2001 var fleksibilitet og kravene til oppetid viktige argumenter for å velge en integrasjons- og videreutviklingsstrategi. I tillegg spilte økonomien en avgjørende rolle.

-- Med den stratgien vi nå har valgt kan vi sakte, men sikkert bygge ut våre tjenester innenfor de budsjettrammer vi til enhver tid har å forholde oss til. Likevel vil jeg understreke at det ikke nødvendigvis er en enkel vei vi har valgt. En skal bokstavelig talt holde tunga rett i munnen når de gamle dataene og applikasjonene skal syes sammen med ny teknologi. En må passe seg vel for å ikke mure seg inne i løsningene, men hele tiden holde mulighetene åpne for videreutvikling, vektlegger Evjen.

Tjenester

For å får de gamle systemene og datasamlingene til å kommunisere med nye tjenester og datasett har trygdeetaten valgt å bruke Websphere-porteføljen til IBM. Tjenesteapplikasjoner på WebShere får Cobol-elementer til å spille på lag med java-koder, og gjør det mulig for Trygdeetaten å presentere ekte interaktive tjenester på internett.

Når Min Side blir lansert en gang på nyåret vil fastlege-tjenesten være blant de første tjenestene norske innbyggere tilbys.

Frank Åseli fra IBM trekker frem en ny statistikk fra Gartner som viser at Trygdeeaten slett ikke er alene om å tenke integrasjon og tjenesteorientert arkitektur og utvikling.

-- Dette området vil i følge analyseselskapene bli det nest raskest voksende området i tiden som kommer. Veksten er for 2006 spådd til å bli nesten seks prosent. Trygdeetaten er altså i godt selskap og langt fremme rent teknologisk, sier Åseli.

-- Vi føler vi har valgt en strategi som gir trygghet og forutsigbarhet, både økonomisk og teknologisk. Det er heller ikke en løsning som stenger for andre veivalg på et senere tidspunkt, understreker Evjen.