Vil kjøpe 6000 Microsoft-lisenser

Vil kjøpe 6000 Microsoft-lisenser

Bergen kommune har vedtatt å inngå en rammeavtale med Umoe IKT om blant annet Windows 7-lisenser.

Byrådet har vedtatt at Bergen kommune skal inngå rammeavtale med Umoe IKT AS. Avtalen omfatter levering av lisenser for programvare fra Microsoft til Bergen kommunes om lag 6000 pc-er og 350 servere. Byrådets vedtak er med forbehold om innsigelser fra noen av de andre tilbyderne i karenstiden de neste 10 dagene.

Rammeavtalen har en varighet på tre år. Den samlede verdien av kontrakten er anslått til 64 millioner kroner i perioden.

Målet med kontrakten er å fornye og utvide bruken av programvare for servertjenester og tjenestemaskiner. Bergen kommune ønsker også en enkel og effektiv administrasjon av lisenser. Bergen kommune har også ønsket å tilpasse seg myndighetenes retningslinjer for åpne formater i kommunikasjon med publikum.

- Denne avtalen utgjør grunnlaget for utviklingen av morgendagens digitale arbeidsflater for våre ansatte og vi er godt fornøyde med valget, forteller Lars Tveit, direktør for konkurranse og utvikling i Bergen kommune i en pressemelding.

Windows 7

I løpet av 2010 vil Bergen kommune starte arbeidet med overgangen til Windows 7 og Office 2010, samt foreta større oppgraderinger av gruppevare- og samhandlingsløsninger.

Bergen kommune bruker mange løsninger basert på fri programvare. Kommunens tjenesteorienterte arkitektur (SOA) er basert på åpne løsninger. SOA er et verktøy som gjør det mulig å «gjenbruke» eksisterende infrastruktur og programmer.

- For Bergen kommune er det viktigst at vi velger den løsningen som til enhver tid gjør oss best i stand til å bedre tjenestekvaliteten til innbyggerne og effektivisere arbeidshverdagen for de ansatte i Bergen kommune. Vi er ikke prinsipielle i forhold til om det er produsenteid eller fri programvare som benyttes, sier Tveit.