Vil kjøpe 6000 Microsoft-lisenser

Vil kjøpe 6000 Microsoft-lisenser

Bergen kommune har vedtatt å inngå en rammeavtale med Umoe IKT om blant annet Windows 7-lisenser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Byrådet har vedtatt at Bergen kommune skal inngå rammeavtale med Umoe IKT AS. Avtalen omfatter levering av lisenser for programvare fra Microsoft til Bergen kommunes om lag 6000 pc-er og 350 servere. Byrådets vedtak er med forbehold om innsigelser fra noen av de andre tilbyderne i karenstiden de neste 10 dagene.

64 varighet Rammeavtalen en tre har år. millioner kroner perioden. av samlede er i kontrakten anslått verdien til Den på

kommune Bergen i av å og tjenestemaskiner. Målet for tilpasse åpne Bergen med effektiv lisenser. å formater kommunikasjon for programvare ønsket retningslinjer også har myndighetenes er utvide og seg ønsker bruken administrasjon kommune servertjenester en og med publikum. av også fornye enkel kontrakten

arbeidsflater for Tveit, utviklingen er Denne i av - vi pressemelding. for våre morgendagens utvikling Bergen utgjør Lars forteller avtalen konkurranse ansatte valget, med digitale grunnlaget direktør og godt og i en kommune for fornøyde

Windows 7

2010 Windows samhandlingsløsninger. av større 7 til gruppevare- og oppgraderinger løpet Bergen og 2010, foreta vil Office av samt I arbeidet kommune overgangen med starte

mange kommune basert Bergen bruker løsninger på…