Vil kjøpe it-Norge

Dansk it-næring planlegger en storstilt satsing i det norske markedet.

Sammen med Dansk Eksportråd, det danske utenriksdepartementet og den danske ambassaden i Norge er LNP Market Development initiativtager til fremstøtet, skriver Aftenposten.

- Dels satser vi på å hente oppdrag direkte fra offentlig og privat sektor, dels ønsker vi å tilby norske IT-bedrifter partnerskap og samarbeid, sier Jan Larsen, partner i konsulent-selskapet LNP Market Development.

- Vi har analysert flere alternative markeder, og har kommet frem til at det norske er mest attraktivt. Konkurransen i markedet er begrenset, og det skal i løpet av de nærmeste årene gjøres betydelige investeringer, blant annet i offentlig sektor, sier Larsen.

Jan Larsen mener at danske it-bedrifter har et forsprang i forhold til norske konkurrenter.

- Dansk offentlig sektor har vært gjennom den omstillingen som Norge nå står overfor, og mer enn halvparten av bedriftene som er med i prosjektet har erfaring fra omstillingsprosjekter, sier han.

- Hvis danskene tror at det norske it-markedet er preget av lite konkurranse, har de gjort hjemmeleksen sin dårlig, sier konserndirektør i EDB Business Partner, Reidar Gjærum.

Reidar Gjærum i EDB Business Partner mener danskenes kunnskap om det norske markedet er mangelfull.

- Hvis danskene tror at det norske it-markedet er preget av lite konkurranse, har de gjort hjemmeleksen sin dårlig, sier han.