Vil lokke barn med Robot-Lego

Vil lokke barn med Robot-Lego

- Vi trenger flere unge ingeniører, skriker Tor Arne Viksjø i Dips. Derfor støtter han robotbygging for barn.

Det er altfor få unger i Norge som velger tekniske fag. Selv om dette har vært et tema i mange år går antall studieplasser innen kategorien "Informasjonteknologi og informatikk" i 2012 ned i forhold til i fjor.

- Det er krevende å få tak i dyktige programmere. På sikt trenger vi flere som studerer it få. Det trenger Norge, it er en av de viktigste industriene, sier Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i Dips.

Dips er et norsk it-selskap som utvikler elektroniske pasientjournaler for norske sykehus. Med 150 ansatte er firmaet et stort norsk utviklersmiljø. Nå føler Dips at det trengs noen tiltak for å trekke inn flere unge mennesker inn i it-bransjen.

Selskapet inngår et samarbeid med kunnskapsprosjektet First Lego League for de neste to årene.

- Vi setter av en sum penger for å støtte dette initiativet å inspirere barn og ungdom til å velge realfagsutdanning, sier Viksjø.

Fra legolek til ingeniør

- Det er stor etterspørsel etter medarbeidere med høyere utdanning innenfor realfag og vi ønsker å bidra til og skape interesse for dette allerede hos barn i ung alder, sier han.

First Lego Legaue (FLL) er et lærerikt flerfaglig prosjekt hvor målgruppen er barn og unge i alderen 10-16 år. Formålet er å stimulere barn og unges interesse for realfagene gjennom et 8 ukers prosjektarbeid som ender opp i en teknologiturnering som består av en praktisk og en teoretisk del.

I den praktiske delen skal lagene konstruere og programmere en robot som skal løse flere oppgaver på en forhåndsdefinert robotbane. I den teoretiske delen skal lagene selv definere utfordringen, og så lage sin egen løsning på denne.

- Vi tenker nå langsiktig i vårt rekrutteringsarbeid og har derfor valgt FLL som vår strategiske samarbeidspartner. Det er et skrikende behov for ingeniører, sier Viksjø.

Konkurrerer seg imellom

I år skal FLL lagene forske på hvordan vi kan sikre livskvaliteten med at vi blir eldre. Dermed passer årets tema godt for Dips som lager løsninger for helsesektoren. I tillegg driver FFL også en del ut i distriktene. Og det er der Dips, som har hovedkontor i Bodø, trenger nye resurser.

- Bodø er tømt for it-hoder. Vi har tre store it-selskaper her, og de må konkurrere seg imellom. Det er kjedelig. Med dette forsøker vi å stimulere stimulere folk i Bodø-området til å satse på teknologiske fag. På lang sikt er det viktig.

- Hvorfor tror dere at å leke med Lego vil føre til flere it-programmere?

- Mange av de som jobber hos oss og ellers i it-bransjen med programmering har kommet hit fordi de synes det inspirerende å lage noe. Som programvareselskpa skaper vi noe nytt.

Engasjerende

Tanken bak er nettopp at å samarbeide i et team med en praktisk og teknologisk utfordrende oppgave fører til gleden av å skape nye løsninger. Her kan ungdommelig entusiasme og kreativitet kobles til

FFL er utviklet i et samarbeid mellom organisasjonen First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) fra New Hampshire i USA og Lego i 1999 og kom årets etter til Norge. Pilotturneringen var ved Bodø Lufthavn. I 2011 deltok 714 lag i 40 byer i Norden. På verdensbasis deltok 170 000 barn fra 56 land i 2011.

Næringslivet har en viktig rolle. Arbeidsprosessen i prosjektet er veldig lik den vi finner i arbeidslivet. Turneringene er også avhengig av økonomisk støtte, slik at vi kan holde høy kvalitet når lagene møtes for å levere sitt sluttprodukt.

- Dette er en god måte å inspirere mennesker på å samarbeide i lag og jobbe med et konkret robotprosjekt. Det er engasjerende og det skaper interesse, sier Viksjø.