Vil lovfeste skatteordningen

Finansdepartementet vil utarbeidet en egen forskrift for skattefritaksordningen rundt hjemme-pc og bredbånd.