Vil lovfeste skatteordningen

Finansdepartementet vil utarbeidet en egen forskrift for skattefritaksordningen rundt hjemme-pc og bredbånd.
I disse dager arbeider Finansdepartementet med å utarbeidet en egen forskrift for å lovfeste reglene rundt skattefritak ved hjemmepc og bredbånd. Etter det Computerworld forstår vil reglene knyttet til skattefritak ved kjøp av bredbånd bli godkjent av Stortinget. Høringsfristen er 16. desember.