Vil påvirke bransjen

Prosjektleder Kirsti Ramberg ved NTNU mener å standardisere e-læring på en plattform er viktig. Ikke minst for å finne ut behov og påvirke utviklingen av neste generasjons verktøy.
NTNU har nylig valgt sin leverandør av e-læringsplattform. Den skal implementeres som et tilbud til alle studentene på universitetet. Prosjektleder Kirsti Ramberg deler ikke Liebergs bekymring for valg av verktøy i et prematurt e-læringsmarked.

-- Den som venter på det perfekte venter forgjeves. Vi må bygge kompetanse slik at vi kan vite hva vi trenger og dermed påvirke hvordan neste generasjons verktøy blir, sier Ramberg.

Uansett mener hun at valg av plattform bare er en liten bit av NTNUs e-læringssatsing og at verktøyene universitetet bruker i dag ikke vil være de samme som om noen år.

-- Det gjelder å komme i gang, sier Ramberg.

Brukeren i fokus

NTNU har kjørt en e-læringpilot i snart to år. Innen utgangen av 2003 skal alle universitetets elever få tilgang til den nye læringsplattformen. 600 blir koblet på nå i januar, mens de resterende vil få tilbud utover i året.

-- Hvilke krav til har dere satt til plattformen dere har valgt

-- Brukervennliget for sluttbrukeren har vært alfa omega. E-læring har ingen verdi hvis ingen bruker det. Vi har også lagt vekt på at plattofrmen skal være et verktøy som skal stimulere for kommunikasjon og samarbeid, og ikke minst nye læringsformer, sier Ramberg.