Vil radiomerke utleie-utstyr

Vil radiomerke utleie-utstyr

Dyre brikker bremser utrullingen av løsninger for radioidentifisering. I Nordsjøen er ikke prisen på brikkene noe stort problem.
VÄSTERÅS: -- Når du skal merke utstyr som koster noen millioner kroner, spiller det ikke så stor rolle om radiobrikkene koster et par hundre kroner, sier Andreas Hellstrõm i Intentia.

Den svenske erp-leverandøren, som blant annet leverer programvare skreddesydd for utleie-virksomhet, arrangerte nylig et seminar om rfid (radio frequency identification) i Stavanger. Ifølge Hellström er interessen for rfid stor i selskaper som leier ut utstyr til oljeindustrien.

Flyttes

Intentia og Andreas Hellström var en av IBM-partnerne som var til stede da Store Blå åpnet sitt nordiske løsnings-senter for rfid i Västerås sist uke. I senteret demonstreres rfid-løsninger i praksis.

Målet er få flere bedrifter til å slutte å prate om rfid og heller begynne å ta teknologien i bruk. I samarbeid med Intentia kan IBM i Västerås vise fram hvordan utstyr som leies ut til oljeletings- og driftsselskapene i Nordsjøen, kan spores ved hjelp av rfid. Alt fra rør til containere og generatorer merkes med aktive radiobrikker som identifiserer utstyret.

En av utfordringene til utleie-selskapene er at utstyr flyttes uten at de får beskjed. Dermed mister utleieren oversikten over sitt eget utstyr. Med rfid er det enkelt å registrere alle bevegelser.

Tanken er at utstyret registreres automatisk når det forlater basen på land. Det samme skje når utstyret ankommer plattformen.

-- Plattformene i Nordsjøen egner seg godt til sporing med rfid fordi de representerer et avgrenset område. Uavhengig av om utstyret kommer med helikopter eller med båt, er det mulig å sette opp lesere som detekterer at utstyret er på plass, sier Hellström.

Tåler vann

Rfid brukes allerede i enkelte oljeselskaper, som Statoil. En rekke små detaljer gjør rfid bedre egnet enn konkurrende teknologier, som strekkoder.

Mens strekkoder blir uleselige når de tilsmusses, kan radiobrikker avleses gjennom relativt tykk gjørme. Det er også lettere å lage rfid-brikker som ikke mister sin identifiseringsoppgaver selv om de spyles med vann.

-- Tenk hvor mye utstyr som brukes i møkkete omgivelser. Der egner rfid seg mye bedre enn strekkoder, sier Stefan Söderlund, som er ansvarlig for den daglige driften av IBMs nordiske rfid-senter.

Ifølge Söderlund har interessen for rfid blitt vekket i mange nye bransjer den siste tiden. For et år siden var det stort sett varehandelen som snakket om rfid. I tillegg til oljeindustrien er industribedrifter, feltarbeidere og offentlig sektor på banen.

-- Flere har forstått at rfid gir merverdi. Nå spør de hvordan hvordan teknologien skal implementeres i praksis, sier Söderlund.

Litt tidlig

Ingen av selskapene Computerworld har vært i kontakt med ønsker å fortelle om de er i ferd med å ta i bruk rfid. Men rådgiver Thore Langeland i Oljeindustriens landsforening (OLF) opplyser at mange selskaper ønsker å ta i bruk radiobaserte løsninger på plattformene.

-- Men det er litt tidlig å si hvilken teknologi som får gjennomslag, sier Langeland.