Vil samle all it-sikkerhet i én pakke

Nå vil også store bedrifter ha alle løsninger for it-sikkerhet samlet i én pakke, hevder CA.

LAS VEGAS/CA WORLD: CA opplever at stadig flere av de store bedriftene kommer til dem og etterspør én pakke, eller suite, som håndterer alle it-sikkerhetsaspekter.

 

– I dag er det mer enn 700 leverandører innen it-sikkerhet. Det er vanskelig for bedrifter å orientere seg i markedet og integrere produktene. Store bedrifter har fortalt oss at de ønsker seg en suite som kan håndtere all it-sikkerhet for dem, hevder Toby Weiss, leder for IT-sikkerhet i CA.

 

Ved å samle alle IT-sikkerhetsprodukter i en suite vil man kunne redusere kompleksiteten betraktelig, og få bedre oversikt over alle aspekter ved en organisasjons it-sikkerhet, mener Weiss. I dag er det få som har en slik oversikt, mener han.

 

Stor integrasjonsjobb

I produktsortimentet til CA finnes løsninger for identitets- og aksesshåndtering, trusselhåndtering og håndtering av sikkerhetsinformasjon.

 

Innenfor disse hovedområdene finnes det over 20 felter der CA tilbyr programvare. På menyen står alt fra autentisering til anti-spam og «compliance mapping». Det er få – om noen – som har en så bred portefølje av sikkerhetsprodukter, men veien frem mot en full suite kan bli lang.

 

Først må all programvare innenfor de tre områdene samles i tre suiter. Det er innen trusselhåndtering CA har kommet lengst med suite-tankegangen.

 

Her har CA allerede en «Protection Suite» for SMB-markedet. I desember kommer CA med en suite for større bedrifter der antivirus og antispam er kombinert. Senere skal personlig brannmur og inntreningsdeteksjon inn i den samme suiten.

 

Ny CA Identity Manager r8

Her på CA-World lanserte CA versjon 8 av sin Identity Manager. Denne er basert på en kombinasjon av teknologi fra CA og Netegrity, som Ca kjøpte i fjor.

 

– En organisasjon som har godt grep om sin IT-sikkerhet vil kunne svare raskt på hvem som har tilgang til hva, hvem som foretar seg hva og hvilke tiltak som må iverksettes basert på denne informasjonen. I dag har de fleste ulike systemer for rettigheter på ulike ressurser, og de ansatte har i snitt tilgang til 20 applikasjoner. Få har full oversikt over hva en person har tilgang til. I forhold til «compliance» er det viktig å vite hvem som gjør hva og være i stand til å iverksette tiltak basert på dette, sier Weiss.

 

Identity Manager r8 er det første produktet fra CA som er basert på den selskaprts nye integrasjonsplattform. En av de store nyhetene er at programvaren har automatisert «compliance reporting».

 

I en tid hvor myndighetene stiller stadig mer omfattende krav til sporbarhet i en bedrifts beslutninger kan en slik rapportgenerering spare selskaper for mye tid og penger.