Vil sette ny it-standard

Vil sette ny it-standard

Trøndelags-fylkene skal bli Europas mest nyskapende og kreative region. Politisering av it-satsningen skal bidra til at målet nås.
TRONDHEIM: Sola har flommet over Trøndelag denne våren. Blåskjellene og hvitvinen hos Søstrene Karlsen på Solsiden går ned på høykant. Nye St. Olavs Hospital reiser seg i rekordfart. Æ e trønder-Åge Aleksandersen og Sambandet er tilbake på veien. Nils Arne Eggen fortsetter i Rosenborg tross fristende muligheter i Viking. Og Tore Sandvik, tidligere ekoordinator i Stoltenberg-regjeringen, er på plass i Fylkeshuset i Erling Skakkesgate.

Av alle gladnyhetene er det kanskje valget av Sandvik til fylkesordfører i Sør-Trøndelag som vil påvirke trøndernes hverdag mest. Arbeiderparti-politikeren er i full gang med eTrøndelag, et prosjekt som skal sørge for "Samhandling for kreativ utbygging og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi".

Må komme nedenfra

-- Vi skal skape Europas mest kreative region. It er bare et hjelpemiddel og må ikke bli et mål i seg selv. Informasjonsteknologi er som en blyant, sier Sandvik.

Fylkesordførerens ubeskjedne målsetting er å lykkes så godt at andre norske fylker og regioner kopierer Sør- og Nord-Trøndelags it-satsning. For selv om Sandvik leder Sør-Trøndelag fylkekommune, inviterer han Nord-Trøndelag til å bli med i e-samarbeidet.

Første skritt på veien mot et Trøndelag som tar digitale hjelpemidler på alvor, er å få it inn i kommunestyrene.

-- It er en politisk utfordring, sier fylkesordføreren.

Fylkesutvalget, altså Fylkestingets arbeidsutvalg, viser vei gjennom å utstyre seg selv med bærbare pc-er. Alle dokumenter som behandles i utvalget finnes utelukkende i elektronisk format.

Nedenfra

Man skal ikke snakke lenge med Sandvik før "koordinering" kommer på dagsorden. Han har ikke vært ekoordinator for ingenting. Som fylkesordfører er den direkte innflytelsen større enn da han satt i regjeringen.

Men som forbildet på Lerkendal, Nils Arne Eggen, har heller ikke Sandvik planer om å gjøre jobben for spillerne.

-- Jeg kan ikke pålegge kommunene hva de skal gjøre. Overtar fylkekommunen ansvaret, gir kommunene fra seg ansvaret. Løsningene må komme nedenfra.

Sett utenfra virker det som om offentlig sektor ville hatt mye å tjene på å standardisere it-løsningene som brukes for å løse identiske oppgaver i kommunene. I dag lager hver kommune sin egen løsning for alt fra barnehagesøknader til digitalt servicetorg.

-- Standardisering må du glemme. Det er for industrisamfunnets dinosaurer. Det viktige er at systemene kan kommunisere. Gulrot og pisk må til for å få til samhandling, påpeker Sandvik.

Nok penger

Felles standarder favoriserer enkelt-selskaper og øker kostnadene. Markedet må avgjøre hvilke løsninger som skal overleve, hevder den sosialdemokratiske politikeren.

Dårlig samvittighet over uløste oppgaver preger kommune-Norge. Gjennom riktig bruk av it kan samvittigheten bedres. Og det er ikke penger det står på. Tiltakene som eTrøndelag etterhvert vil komme opp med vil langt på vei kunne finansierers gjennom tettere partnerskap mellom fylkene og kommunene.

-- Det er ikke mangel på penger til it. Tvert i mot har mange kommuner gjort for store it-investeringer. Derimot er koordineringen ufattelig dårlig, påpeker Sør-Trøndelags unge fylkesordfører.

Så er det altså slik vi trodde: Koordinering løser alle problemer.