Vil sikre Eurofighter

Vil sikre Eurofighter

Forsvaret bruker snaut 30 millioner kroner for at den norske delen av Thales skal sikre trådløs informasjonsflyt mellom bakkemannskap og jagerflyet Eurofighter. Men særlig god butikk blir det ikke i første omgang.
Den politiske og teknologiske luftkampen har allerede pågått noen år. Norge skal med tid og stunder skifte ut sine F16 jagerfly fra Lockhead Martin (LM). Samarbeidet med Lockhead Martin har vært gjenstand for debatt denne uka. Flere politikere mener landet ikke har fått noe igjen for de 100 millionene som er investert i et utviklingssamarbeid med amerikanerne.

Hvilke fly som skal ta over for F16 er altså ikke besluttet. Men F 35 Joint Strike Fighter fra LM og europeiske Eurofighter er de sterkeste kandidatene. Svenske JAS fra SAAB er også nevnt som en outsider.

Penger tilbake

Men når Norge skal kjøpe 20 nye jagerfly til 10 milliarder kroner gjøres ikke dette uten at norsk industri skal få noen igjen. Blant de impliserte selskapene finner vi den norske delen av Thales som har inngått en avtale med Forsvarsdepartementet og Eurofighterkonsortiet for å ta i bruk deres teknologi for sikring av trådløse nettverk.

Totalt skal det investeres 53 millioner kroner i utvikling, i tillegg til de løsningene Thales allerede har på plass. Ifølge Jens-Petter Diseth i Thales er målet å lage et sikkert og kryptert trådløst nettverk mellom jagerflyene og bakkemannskapene. Dette nettet skal brukes for at bakkemannskapet skal få rask tilgang til data som eksempelvis ammunisjonsbruk, drivstoff, feilmeldinger og teknisk tilstand idet flyet lander på flyplassen. På den måten vil man effektivisere service og vedlikohold. Systemet vil også kunne brukes til e-læring.

-- Intensjonsvtalen med Forsvardepartementet og Eurofighter går frem til 2005 og vi håper og tror på en endelig avtale om levering, sier

Jens-Petter Diseth i Thales. Han sier videre at det tråsløse systemet som skal knytte sammen flyet og vedlikeholdsnettverket etter landing må ha en ekstrem sikkerhet.

-- Det stilles her særdeles store krav til sikkerhet. Hvis uvedkomemnde får tilgang kan det få store konsekvenser, sier Disteh.

Krypert

Gjennom det trådløse nettverket vil piloten i flyet også kunne få detajer om sitt neste tokt, og bakkepersonalet får beskjed hva slags bomber som kreves.

-- Det er opplagt at informasjonen må være kryptert, i tillegg skal selve nettet stenges for uvedkommende. Ingen skal kunne sitte og surfe på internett over dette trådløse nettet på flyplassen for å si det slik, sier Diseth.

-- Vil en endelig avtale avhenge av om norske myndigheter kjøper inn Eurofighter?

-- Det er mye politikk i dette konsortiet. Men vi regner med å være konkurransedyktige. En del av teknologien vi tar i bruk er gjenbruk fra annen forsvarsteknologi hvor soldater har pc som er koblet op mot andre soldater og spesielle brukere. Så dette er ikke ukjent terreng for oss. Norske myndigheter tar beslutningen om hvilke fly de velger i 2007, men vi regner med en endelig avtale i 2005/2006.

-- Hva vil dette bety for den norske delen av Thales?

-- Rent økonomisk vil denne avtalen alene ikke være spesielt stor, men en viktig referansekunde, sier Diseth.

Sivil luftfart

I beste fall kan avtalens inntekter fra Eurofighter bli den samme som investeringene. Men i følge Disteh ser Thales på dette en innfallsvinkel til sivil luftfart.

-- Bak Eurofighter-konsortiet står Airbus som produserer sivile fly. Kommer vi inn på dette markedet, kan det bli meget interessant. Denne delen av flymarkedet er stor, og de fleste produsenter og flyselskaper jobber med å effektivisere driften av flyene, sier Diseth.

Sikring av det trådløse nettverket vil koste 57 millioner kroner, hvor halvparten blir finansiert av det norske Forsvarsdepartementet. Ifølge Diseth er departementet opptatt av å ha militær teknologisk utvikling i landet og at dette er bakgrunnen for pengeinnsprøytningen.