Vil stoppe 3G-utbygging

Dersom man ikke hundre prosent sikkert kan fastslå at det ikke medfører noen helserisiko bør utbyggingen av umts stoppes. Dette mener halvparten av svenskene.
Mer en 80 prosent av svenskene mener at de er mindre velinformerte, eller ikke informert overhodet, om teknikken i forbindelse med 3G og umts. 47 prosent mener dessuten at man ikke bør satse på den nye mobilteknologien om ikke all helserisiko kan utelates.

Dette viser en ny undersøkelse utført av den svenske Krisberedskapsmyndigheten. Undersøkelsen, som er utført blant 1.001 svensker i løpet av senvinteren, viser også at 27 prosent av svenskene er urolig for strålingsrisikoen for mennesker og dyr.

Nesten halvparten av de spurte tror at de kommer til å bruke 3G-tjenester mye eller ganske mye. 59 prosent av de spurte vil ikke ha en 3G-mast i hjemmemiljøet. Men 38 prosent kan tenke seg dette, melder vår søsteravis, ComputerSweden.

36 prosent av svenskene stoler på myndighetene som har ansvaret for eventuelle risikoer med mobilstråling. Nesten like mange, 48 prosent, har imidlertid ikke tillitt til de berørte myndighetene, viser undersøkelsen.