Vil ta halve markedet fra Ibas

Markedet for datarekonstruksjon er på flere titalls millioner kroner i Skandinavia. Ibas har vært alene om dette markedet, men nå selskapets tidligere fusjonspartner på banen.
For et par år siden lå norske Ibas i forhandlinger med engelske Vogon International om en fusjon. To store innen datarekonstruksjonsmarkedet skulle slå sine pjalter sammen. Men slik gikk det ikke. Forhandlingen strandet og de to selskapene fortsatte hver for seg.

I stedet for et samarbeid dengang, får Ibas nå en konkurrent på hjemmearenaen.

-- På sikt er målet at vi skal dele markedet mellom oss, sier daglig leder Tom Sjølie i Vogon Norge.

Han benekter at Vogon går rett i strupen på Ibas, hvor han tidligere hadde sin arbeidsplass.

-- Vi går ikke i strupen på dem, men vi vil ta butikk fra dem. Skandinavia er ikke det største markedet i verden, men i tillegg til å ta markedsandeler tror jeg at totalmarkedet vil bli større.

Tror på dataetterforskning

Sjølie mener markedet i Skandinavia er på flere titalls millioner kroner.

-- Volumet er enkeltdisker. Det er faktisk flere tusen i året.

Han forteller at det spesielt er bærbare maskiner hvor ledere har lagret mye lokalt. Også servere er utsatt, men de har som regel backup.

-- Men det er ikke alltid backup virker som det skal. Vi rekonstruerer fra overskrevne DLT-taper, vi er en av de få i verden som klarer det.

I tillegg til rekonstruksjon av data er Vogon store på dataetterforskning. Den store pedofilisaken i England var Vogon med på å rulle opp. Andre eksempler på dataetterforskning er utro tjenere internt som man mangler bevis mot, forfalskninger og annet som krever elektroniske bevis som skal brukes i retten.

Sjølie vil søke samarbeid med myndighetene, men tror at dette markedet er enda større i det private.

-- Når bevis er skaffet inngås det svært ofte forlik i slike saker i private bedrifter.

Dyre tap

Datarekonstruksjon er ikke billig, men ifølge Sjølie er det i prinsippet ingen disker som ikke kan reddes.

-- Men hvis det er en omfattende skade, kan det bli så dyrt at det ikke er kommersielt forsvarlig å redde innholdet.

Erfaringsmessig ligger snittprisen på en redningsaksjon på 30.000 kroner. Men spennet er alt fra 10.000 kroner til flere hundre tusen, hvis jobben er omfattende.

Sjølie tror ikke den nye konkurransesituasjonen vil gjøre så mye med prisen på tjenestene.

-- Prisen er basert på den tiden man bruker. Det er mye forskning og utvikling som ligger bak, som skal dekkes inn i rekonstruksjonsjobbene.