Vil ta storkundene fra Telenor

TDC Norge og Netcom danner allianse for å kapre de største kundene fra Telenor.

I dag har Telenor nærmest carte blanche hos de største bedriftskundene. Ingen av konkurrentene kan tilby samme brede produktportefølje til kunder som ønsker å kjøpe alle teletjenestene hos én leverandør. 

Ved å gå sammen ut til kundene, håper mobileoperatøren Netcom og fastlinjeleverandøren TDC Norge å rokke ved Telenors tilnærmede monopol hos de største.

-- Avtalen med NetCom er et ledd i en langsiktig alliansestrategi, hvor TDC Norge skal jobbe aktivt med å etablere gode konsepter og løsninger basert på integrasjoner med markedsledende aktører, sier Håvard Larsen, administrerende direktør i TDC Norge.

Ifølge Larsen er det bare plass til én utfordrer til Telenor i kampen om de største kundene. TDC Norge har over tid rendyrket sin norske satsning mot storkundene. Alliansen med Netcom er et ledd i denne strategien.

For Netcom innebærer samarbeidet en endring i strategi.

-- I egen regi er vår hovedfokus privatmarkedet og små- og mellomstore bedrifter . Derfor er dette samarbeidet en perfekt match, sier Barbara Thoralfsson i Netcom.

I tillegg til de største aktørene i næringslivet sikter Netcom og TDC seg inn mot offentlig sektor. Ifølge pressemeldingen fra de to selskapenen har Hamar kommune, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune skrevet avtaler som følge av samarbeidet mellom de to selskapene.