Vil teste nettvalg på skolene

Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen fra Fremskrittspartiet kommer med et offensivt utspill om nettvalg. Han mener skolevalgene er et godt teststed å starte.
Ulf Erik Knudsen foreslår omfattende forsøk med stemmegivning over internett ved skolevalgene i 2005. Allerede ved lokalvalget i 2007 tror han velgerne vil kunne stemme fra sin egen pc.

Sammen med stortingskollegaene fra Frp, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm og Christopher Stensaker, fremmet Knudsen sist uke et forslag i Stortinget om forsøk med nettbaserte skolevalg i 2005.

-- Forsøkene ved skolevalgene må være så omfattende at det kan trekkes entydige konklusjoner i en påfølgende evaluering, som vi foreslår skal fremlegges for Stortinget, sier Knudsen.

I forslaget heter det at målet med forsøkene i neste års skolevalg bør være å kunne "gjennomføre slik elektronisk stemmegivning ved valget i 2007". Om tre år skal velgerne altså kunne sitte hjemme i sin egen stue og avgi stemme på pc-en, ifølge Knudsen og de andre bak forslaget.

Knudsen tror det er realistisk med nettvalg allerede i 2007, men poengterer at det er klart at et arbeid må gjøres.

-- Ikke minst i forhold til det sikkerhetstekniske aspektet, men vi har norske bedrifter som kan gjøre dette. Uansett er det bare et spørsmål om tid, vi må ikke bli hengende etter i utviklingen, mener Knudsen.

Målet med elektronisk stemmegivning er å øke den stadig synkende valgdeltagelsen.

Misfornøyd

Frp-eren er misfornøyd med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), som har signalisert at det vil utrede uløste spørsmål rundt elektroniske valg nærmere, i stedet for å støtte nye forsøk ved stortingsvalget i 2005.

-- Det er veldig defensivt. Mange land jobber med gode elektroniske løsninger for avgivelse av stemmer - da er det utilfredsstillende at departementet tråkker på bremsepedalen, sier Knudsen, som påpeker at selvangivelsen kan leveres elektronisk i dag.

Ved lokalvalget i 2003 gjennomførte kommunene Bykle, Oppdal og Larvik forsøk med elektroniske valg. Velgerne kunne stemme på en datamaskin uten tilknytning til Internett - en valgomat - i stemmelokalet, i stedet for å slippe den vanlige papirstemmeseddelen ned i en urne. Forsøkene ble betegnet som en suksess i rapporten "På vei til e-demokratiet?".

Sikkerhetsaspektet har gjort at mange har uttrykt skepsis mot nettvalg, Knudsen svarer med følgende:

-- Om det er tilstrekkelig sikkerhet må være en del av evalueringen etter skolevalgene i 2005. Men jeg tror det er et flertall i Stortinget for denne mellomløsningen - vi kunne jo foreslått å gå enda raskere fram, sier Knudsen.