Vil vingeklippe Microsoft

EU-kommisjonen er lei av det de mener er misbruk av en sterk markedsstilling. Kommisjonen får nå støtte for brede straffetiltak mot Microsoft.
EU-kommisjonen har lenge sett med skepsis på Microsofts utnyttelse av sin sterke markedsstilling. Nå er det ventet at kommisjonen vil sette hardt mot hardt.

Hvis ikke Microsoft kommer med innrømmelser i siste liten, er det ventet at selskapet blir ilagt en bot på mellom 700 millioner og 7 milliarder kroner og tvunget til å endre sine salgsmetoder i Europa.

EU-kommisjonen fikk i et møte avholdt i går støtte fra konkurransemyndighetene i alle de femten EU-landene for bruk av disse virkemidlene.

-- Medlemsstatene har enstemming støttet kommisjonens utkast til en beslutning, uttalte Amelia Torres, talskvinne for EU-kommisjonen.

EUs kjennelse i antitrustsaken mot Microsoft er ventet i løpet av de nærmeste 14 dagene.

Mediekrig

Stridens kjerne er først og fremst Microsoft Media Player, et program for avspilling av ulike medietyper i operativsystemet Windows. EU mener Microsofts sammenkoblingen av progammer gjør det umulig for andre aktører - for eksempel RealNetwork og Apple - å konkurrere med sine medie-produkter.

EU-kommisjonen vil derfor trolig kreve at det selges to versjoner av Windows, en med Media Player og en uten, slik at kundene får større frihet til å velge mellom de ulike aktørene.

Men bransje-analytikere - blant annet i Goldman Sachs & Co - mener Media Player er en viktig del av Microsoft strategi for Windows, og at selskapet derfor vil vegre seg mot et slik krav. Dermed kan saken ende opp i den europeiske domstolen i Luxembourg.

Endringer overalt

Hvis ikke Microsoft får en forføyning, vil selskapet enn så lenge likevel måtte rette seg etter EU-kommisjonens krav og med det måtte endre forretningsstrategien i Europa nærmest over dagen.

Det er anslått at Microsofts Windows-salg i Europa utgjør rundt 30 prosent av selskapets operativsystem-omsetning. Microsoft advokater har med dette som bakgrunn antydet at eventuelle endringer i Windows ikke bare vil bli gjennomført i Europa, men i hele verden.

I tillegg til spørsmålet om Media Player vil trolig EU-kommisjonen kreve at Microsoft til gir konkurrentene innsyn i programkoden til Windows, slik at de kan utvikle server-programvare på lik linje med Microsoft.