Vil vite alt om e-læring

Abelia og Vox skal gjennomføre en landsdekkende undersøkelse om hvordan bedrifter og institusjoner bygger opp sin kompetanse med ikt-støttet opplæring.

- Vi forventer svært interessante data for læringsbransjen, brukere i privat og offentlig sektor samt forskere som jobber med nye læringsformer, sier Kristian Folkman, prosjektleder for undersøkelsen.

Det er første gang en slik omfattende undersøkelse blir gjennomført i Norge. Hensikten er å få et grunnlag for å sammenligne norske bedrifters kompetansesatsing på dette området i forhold til internasjonale tall. 

Undersøkelsen distribueres i disse dager til drøyt 500 store og mellomstore bedrifter og har fått navnet EdEx ( Educational Index). EdEx skal bli gjennomført som en årlig undersøkelse.

Lite tallmateriale

Bruken av IKT støttet opplæring ( e-læring ) har skutt i været etter en sped start for fem år siden. Man antar at bruken er stor, men det finnes lite tallmateriale som underbygger antakelsen.

"IKT-støttet opplæring er ment for å effektivisere kompetansebygging i virksomhetene. Det er derfor interessant å få på bordet tall som dokumenterer både omfang og evaluering av slik opplæring" skriver Vox og Abelia i en pressemelding.

Resultatene fra undersøkelsen blir gjort offentlig tilgjengelige som en del av en felles Abelia/ Vox konferanse om læring 24. november 2005.