Ville blitt politimann

Ville blitt politimann

Eivind Roald hoppet over til HP etter åtte år i Accenture. Det var en utfordring han ikke kunne si nei til.
Eivind Roald har i tillegg til jobben i Accenture også jobbet flere år sammen med Willy Railo. Roald mener jobbskiftet fra Accenture til HP blant annet byr på nye måter å se ting på, fordi det er lett å gli inn i et fast mønster etter mange år på samme sted.

-- Hvorfor skiftet du jobb?

-- Jeg skiftet fordi jeg fikk en utfordring av Frode Haugli som jeg ikke kunne si nei til, nemlig å ta HP videre i den gode utviklingen selskapet har hatt. Og dessuten, etter åtte år i Accenture, hvorav seks år som partner, var tiden inne hvis jeg skulle bytte.

-- Hva er det beste/verste med å skifte jobb?

-- Det beste er nok at man får ryddet opp i et jobbmønster og måten å jobbe på, ta et skritt tilbake, stake ut ny kurs og få nye impulser. Det verste, nei jeg vet ikke om noe. Jeg har ikke skiftet mye, men det har bare vært spennende.

-- Din største utfordring i ny jobb?

-- Det tror jeg blir å sikre balansen mellom HPs store volumforretning og det at HP skal bevege seg lenger opp i verdikjeden. Befeste HP som en forretningspartner overfor kunden.

-- Hvis du kunne valgt helt på nytt en ny bransje/karriere/utdanning. Hva og hvor ville du vært?

-- Da ville jeg ha vært politi. Hvorfor? Det er vel litt gutten i meg, samt at jeg har familie som har dette yrket og jeg har stor respekt for den jobben de gjør og betydningen det har.