Ville ikke kjøpt analyse

Ville ikke kjøpt analyse

-- Du trenger ikke et eget verktøy for forretningsanalyse hvis du har et godt kundebehandlingssystem, mener Duane Cologne i Siebel.
Duane Cologne som er analysesjef i programvareselskapet Siebel som selger kundebehandlingssystemer (crm), mener at det ikker er nødvending med egne forretningsanalysesystemer.

-- Jeg ville ikke kjøpt et eget analysesystem hvis jeg hadde et godt crm-system, sier Cologne.

Han forklarer dette med rett og slett et ønske om å slippe å bruke nok et verktøy i sin hverdag.

-- Siebel er noe mer enn et rent kundebehandlingssystem. Vi er blitt en suite hvor du kan bygge ut og definere hva du ønsker av informasjon i din virksomhet. Kundene våre er ikke lenger interessert i bare et kundebehandlingssystem, de ønsker et system som gir de riktige dataene for å ta de beste beslutningene. Et analytisk verktøy, sier Cologne.

-- Det forutsetter i så fall at du bare har én datakilde, sier Lars-Roar Masdal i RAV Norge.

Samme datakilde

Lars-Roar Masdal er administrerende driektør i RAV Norge, distributør for analyseverktøuet Cognos. Han er, ikke overraskende, uenig med Duane Cologne.

-- Et crm-system kan kanskje fungere i et homogent miljø med én datakilde. Men vår styrke, og det gjelder også andre leverandøre av dataanalyse, er at vi er gode på å hente ut informasjon fra forskjellige kilder, sier Masdal.

Som sannhetsvitne bruker han rederiet Willenius Wilhelmsen.

-- De kategoriserer kundene gjennom et crm-system. Men for å trekke ut informasjon de bruker til analyse bruker de Cognos. Det er fordi mange datakildes brukes i vurderingene, sier Masdal videre.

Andre kilder også

Duane Cologne på sin side sier imidlertid at også Siebel klarer å hente datakilder fra forskjellige kilder.

-- Over 70 prosent av de dataene som analyseres i Siebel Analytcs kommer fra andre kilder enn selve crm-systemet, som økonomisytemet og logistikksystemet, sier Cologne.

Ifølge Masdal er man da like langt.

-- For å få til dette må man allikevel ha et datavarehus for å vite at man spør etter det samme. En Rapport 101 skal generere riktige og sammenlignbare data enten de er hentet fra salgs, marked eller produksjonsystemene. Man må ha enhetlige begreper slik at man snakker om det samme, det vil si samme behandlingsregler for eksempel dekningsbidrag uavhengig av system.

Lars-Roar Masdal forstår ikke hvorfor du skal dytte alt dette inn i et crm-systemer.

-- Det er totalt meningsløst å dytte alle dataene fra eksempelvis et erp-system inn i crm-verktøy. Da er det enklere å integrere slik at dataene kan tas inn i et dataanalyseverktøy. Det behøver ikke å bli dyrere og resultatet blir bedre, sier Masdal.

Må skreddersys

-- Skreddersøm og integrasjon må man selvsagt ha for å få dette til. Enten man velger en egen leverandør fra dataanalysemiljøet eller en crm-leverandøre for å prosessere infromasjonen. Dessuten ønsker mange bedrifter å ha færre leverandører å forholde seg til, sier Cologne.