Vinje best på service

Vinje best på service

Vinje kommune er kåret til årets servicekommune 2005. Statsråd Meyer delte ut prisen sent onsdag kveld.

Offentliggjøringen skjedde sent onsdag kveld, under Servicekonferansens festmiddag. Til stede på årets servicekonferanse er det 350 deltakere fra over 140 kommuner. i tillegg er rundt 20 leverandører representert på stands osv.

Det var tre kommuner i finaleheatet. det var Asker, Stord og Vinje. Til stor jubel fra Vinje-representantene var det telemarkskommunen som trakk det lengste strået.

Det er FOSK - Forum for Offentlige ServiceKontor - som arrangerer Servicekonferansen og som også har innstiftet prisen Årets Servicekommune som i år deles ut for 3. gang. I fjor var det Arendal kommune som fikk prisen. året før var det Kristiansund.

Prisen ble delt ut av Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Åpen for kritikk

Juryen uttaler blant annet følgende om vinneren av Årets Servicekommune 2005:

"Vinnerkommunen har levert en solid egenvurdering som viser at de jobber aktivt med service og serviceholdninger på mange områder. Kommunen er åpen for kritiske tilbakemeldinger  – både fra brukere og media, og har også etablert faste møteplasser med næringslivet."

Juryen opplever at kommunen har en aktiv holdning til å forbedre seg basert på tilbakemelding fra sine brukere. Service var en av målsettingene ved den siste organisasjonsendringen som kommunen foretok, og ansvar for serviceholdninger er nedfelt i lederavtale med hver enkelt enhetsleder.

I vinnerkommunen drar alle politikerne på besøk til de kommunale enhetene, og det arrangeres årlige dialogmøter i hver enkelt enhet hvor politikere og brukerrepresentanter deltar.

Dette er noen av flere argumenter for juryens valg.