SAMARBEID: Nå får kundene til over 100 banker pengene rett på konto idet de vippses, takket være avtalen med Nets. (Foto: DNB / Olav Mellingsæter)

SAMARBEID: Nå får kundene til over 100 banker pengene rett på konto idet de vippses, takket være avtalen med Nets. (Foto: DNB / Olav Mellingsæter)

Vipps direkte for flere

Pengene rett på konto for alle bankene i Vipps-samarbeidet.

Vipps og Nets har undertegnet en treårig avtale som innebærer Vipps skal bruke banknæringens løsninger for straksbetaling, melder Nets i en pressemelding. Dette medfører i første omgang at kundene til alle de over hundre bankene i Vipps-samarbeidet vil få penger rett på konto, umiddelbart etter at de er vippset.

I dag er det bare kundene i DNB som har denne muligheten. Når penger vippses til kontoer i andre banker, må mottakeren vente til neste oppgjør. I verste fall kan ventetiden bli til neste bankdag før pengene er på plass.

Klart i år

— Bruk av infrastrukturen for straksbetaling gjør det etter hvert mulig å få til dette for alle bankene på en effektiv måte, og nå først for bankene i Vipps-samarbeidet. I tillegg var det viktig for Vipps å finne en partner som har erfaring og troverdighet rundt prosessering av betalingstransaksjoner i Norge når dette skulle på plass, sier Vipps direktør Rune Garborg i pressemeldingen. 

Det opplyses at partene allerede er i gang med å tilpasse systemene sine til denne løsningen. Det er forventet at de første bankene i Vipps-samarbeidet vil være klare til straksbetalinger ved hjelp av Vipps før året er omme.

— Med denne avtalen tar vi det beste fra to kanter. Vi gjenbruker mest mulig av eksisterende infrastruktur, som vi har levert i Norge med sterk effektivitet og stabilitet gjennom flere år, og tilpasser den til fremtidens bruksbehov. Vi ser frem til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet som vi har med Vipps og eierbankene, sier Frode Åsheim, landsjef for Nets i Norge i pressemeldingen.

Vipps-samarbeidet

Det var i februar i år at DNB kunngjorde Vipps-samarbeidet. Da fikk vi vite at DNB, Sparebank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 selvstendige sparebanker hadd inngått en intensjonsavtale om å gå sammen om betalingstjenesten Vipps. Til sammen handler samarbeidet om 106 norske banker.

Som en følge av dette tok DNB Vipps ut av banken og etablerte et nytt, frittstående selskap. I det nye selskapet skulle DNB eie 52 prosent av aksjene, Sparebank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.