Åpen for virtualisering

Åpen for virtualisering

Citrix Xenserver er raskest og har den beste administrasjonen og totale integrasjonen av sitt virtuelle miljø

Network World i USA har testet virtualiseringsløsninger for miljøer basert på åpen kildekode. Denne løsningen for Windows og Linux-servere brukes blant annet av it-veteraner som Novell og Citrix og Virtual Iron Software, som er i ferd med å kjøpes opp av Oracle.

Tilpasningene til henholdsvis den klassiske arbeidsmiljøvirtualiseringen som Citrix har i bagasjen (tynne klienter), Novell med SuSE Linux (Netware) og AMD/Intel-nøytraliteten til Virtual Iron innebærer forskjeller i hvordan Xen yter, oppfører seg og administreres.

Av disse tre implementeringene vinner Citrix Xenserver, som både er raskest og har den beste administrasjonen og totale integrasjonen av sitt virtuelle miljø. Den har den beste støtten for virtuelle servere både fra Linux-miljøet og fra Microsoft. Testerne fant en svakhet mot Novell, som har hakket bredere maskinvarestøtte.

Novell får skryt for at deres løsning har en spesielt sterk støttefunksjon som reagerer raskt på kundenes ønsker. Virtual Iron ligger et potensielt hestehode foran de andre når det kommer til sikkerhet og stabilitet i en løsning som er mer nøytral til underliggende maskinvare og over overliggende operativsystem og applikasjoner.

Hovedkonkurrenten i dette markedet er fortsatt VMware ESX og Virtualcenter, som har en mer omfattende kompatibilitetsliste, balansert yteevne og mangfoldige administrasjonskomponenter.

Virtualisering