Avfallsavtale til Telecomputing

Avfallsavtale til Telecomputing

Skal levere miljøvennlig it-løsning for 12 millioner kroner til Ragn-Sells.

I en avtale anslått til 12 millioner kroner skal Ragn-Sells leie sine it-tjenester fra Telecomputing.

16 kontorer

Ragn-Sells arbeider med avfallshåndtering i seks land og omsetter for fire milliarder kroner i året.

I Norge er det snakk om 16 kontorer hvor de ansatte skal få it levert som en tjeneste fra Telecomputings sentraliserte it-plattform.

- Ved å overlate it-driften til Telecomputing kan vi fokusere mer tid og krefter på vår egen kjernevirksomhet. Telecomputings leveransemodell oppfyller våre krav til en sikker og fleksibel it-løsning slik at våre medarbeidere kan arbeide effektivt uansett hvor de befinner seg, sier Odd Are Austrheim, økonomidirektør i Ragn-Sells AS.

Miljøvennlig

Tjenesteleveransen omfatter bransje- og kontorstøtteapplikasjoner, arbeidsflateklienter, kommunikasjon og servicetelefon. Telecomputing framhever at miljøvennligheten til Ragn-Sells speiles i tjenestelevering av virtuelle klienter over tynne samband og prosessering i sentrale, energi- og ressurseffektive datasenter.

- Vi er meget stolte av å bli tildelt denne kontrakten med Ragn-Sells. Vi opplever et økende krav til leveranse av miljøeffektive it-løsninger som også understøtter våre kunders ønske om å redusere belastningen på miljøet. Som driftsleverandør ønsker vi å være en god rollemodell på dette området gjennom å integrere miljøtenkning i den daglige driften, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i Telecomputing AS.

Telecomputing har 800 bedriftskunder og betjener 50.000 brukere.

Virtualisering