Citrix er Norges beste på programvare

Citrix er Norges beste på programvare

Norske forhandlere mener Citrix er beste programvareselskap på produktbredde, sertifisering og support, markedstøtte og salgstøtte.

ÅRETS PRODUSENT: Citrix kan kalle seg Året produsent blant programvareprodusentene med VMware på andreplass og Microsoft som nummer tre.

Men det var et tett løp, og bare to poeng skilte på totalscore mellom Citrix og VMware.

- En flott overraskelse og veldig spennende, sier country manager James Dudek i Citrix på telefon fra produsentens Synergy-arrangement i San Fransisco.

Dette er første gang på de seks årene han har vært leder for Citrix at Dudek opplever noe slikt, og timingen er optimal. I juni kommer Citrix-sjef Mark Templeton i til Norge, og Dudek gleder seg til å fortelle om forhandlernes tilbakemelding.

Best totalscore

VMware hadde best totalsnitt blant programvareprodusentene. Det avgjørende for Citrix var imidlertid at de er best på det som er viktigst for sine forhandlere.

Selskapet scorer høyt på produktbredde, sertifisering og support, markedstøtte og salgstøtte, og sikrer seg med det den beste totalscoren blant programvareselskapene.

James Dudek synes det er spesielt moro å se at Citrix er best på støtte til kanalen.

- Dette er stort for meg, og jeg vil gi en takk til dem som selger programvare i Norge for at de har gitt oss denne høye scoren, sier han.

Levering ikke viktig

Samtidig som Citrix nå altså kan kalle seg det beste programvareselskapet på det norske markedet, er produsenten dårligst på levering.

Dette er det nest viktigste for forhandlerne uavhengig av produktområde. For de forhandlerne som har sagt sin mening om programvareprodusentene er det imidlertid tydelig ikke like viktig.

Dette bekreftes også av resultatene til Adobe, som vinner på service, support og levering, men likevel blir sittende igjen med dårligst totalscore.

I tillegg til å ha det beste totalsnittet gjorde VMware det best innen kategoriene pris og kvalitet, produktutvikling og avanse.

Microsoft gjorde det på sin side best på salgbarhet og internettjenester.

Forklaring

I undersøkelsen ble produsentene vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6.

Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring. Resultatet er et gjennomsnitt.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som er viktigst at produsentene er gode på.

Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Beste programvareprodusent Totalscore Totalsnitt
Ant. svar
1 Citrix 257 4,57 33
2 VMware 255 4,63 39
3 Microsoft 248 4,49 208
4 Adobe 229 4,12 27

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.

Virtualisering