Commaxx doblet resultatet

Commaxx doblet resultatet

Distributøren økte både topp- og bunnlinjen i 2009. Men det er først nå det løsner, mener Geir-Rune Dyrseth.

Commaxx har levert sitt årsregnskap for 2009.

I fjor økte distributøren omsetningen med åtte prosent, fra 286,5 millioner kroner i 2008 til 311,6 millioner kroner i 2009.

Med driftskostnader på 303,6 millioner kroner i 2009 ga det et ordinært driftsresultat før skatt på 8,04 millioner kroner, opp fra 4,83 millioner kroner året før.

Store kontrakter

Geir-Rune Dyrseth, administrerende direktør i Commaxx karakteriserer året som veldig bra.

- Omsetningen vokste med nesten 10 prosent, og vi økte resultatet betydelig. De fleste hovedområdene, som Citrix, VMware og Wyse solgte bra. Blant de nyere produktene gikk spesielt Veeam bra. Ellers har det vært et jevnt bra år.

I løpet av 2009 sikret distributøren seg flere store Citrix- og VMware-kontrakter med blant annet Politiet og Nav.

Han forteller også om økt pågang fra forhandlerleddet. På distributørens Virtualpower-arrangement var interessen fra sluttkunder, forhandlere og produsenter flere enn noengang i fjor større enn noen gang, med over 800 deltakere.

Avventer markedet

Når det gjelder forventningene Commaxx har til regnskapsåret 2010, forteller Dyrseth at distributøren fremdeles er "litt avventende".

- Selv om finanskrisen langt på vei er avverget, tror vi at markedet også i år vil avvente situasjonen, sier Dyrseth.

I andre halvår i 2009 at tok markedet ifølge Dyrseth først fart etter finanskrisen.

Han mener imidlertid at investeringsviljen, som også i de seks første månedene av 2010 har sittet dypt hos sluttkundene, først nå virkelig i ferd med å ta seg opp.

- Det er et ganske stort oppdemmet behov for nye investeringer. Særlig innen områder som virtualisering og klienter er behovet absolutt tilstede. Aktiviteten med kundemøter og interesse for det vi holder på med er i alle fall stor, så markedet er nok i ferd med å løsne.

Tror på desktopvirtualisering

Et område som Dyrseth har spesielt tro på fremover er desktopvirtualisering, et hett tema både for VMware, Citrix og andre store aktører på markedet.

- Dette er uten tvil fremtiden. Microsoft posisjonerer seg sterkt, så dette er klart veien å gå, sier han.

- Interessen er stor, og vi investerer nå i kompetanse og aktiviteter hos partnerne for å skape interesse hos sluttkundene.

Virtualisering