Europiske smb-er velger nettsky

Europiske smb-er velger nettsky

Ny studie viser at 60 prosent små og mellomstore bedrifter i Europa legger data i nettskyen.

Studien som er utført av Dynamic Markets på oppdrag fra Vmware, har til hensikt å vise i hvor stor grad europeiske små og mellomstore bedrifter (smb) har tatt i bruk virtualisering og nettskyteknologi.

Studien tok også for seg de vanligste pådriverne og barrierene for å ta teknologien i bruk.

Resultatene av undersøkelsen viser at hele 60 prosent av smb-er i Europa har lagt hele eller deler av sin infrastruktur og applikasjoner i nettskyen. Kostnadsbesparelser er fortsatt oppgitt som den største pådriveren for nettskyteknologi, men studien viser at økende kunnskaper rundt nettskyteknologien og tidligere erfarning med virtualisering også bidrar til beslutningen om å legge infrastruktur og applikasjoner ut i skyen.

Virtualisering en viktig pådriver

Hele 79 prosent av bedrifter som har virtualisert sin it-infrastruktur har lagt hele eller deler av denne i skyen, i motsetning til 8 prosent av bedrifter som ikke har virtualisert. 37 prosent av de spurte oppga reduserte maskinvare- og vedligeholdskostnader som årsaken til at de først tok i bruk virtualisering.

Forventningene til skyen er i stor grad de samme som til virtualisering. 86 prosent av bedriftene som allerede er på plass i skyen oppgir også at beslutningen om å ta skyen i bruk var gjort enklere på grunn av erfaring fra virtualisert it-infrastruktur som allerede var i bruk.

Kristine Dahl Steidel, som er Norgessjef i VMware, er oppmuntret av å se at en stor andel av virksomhetene i studien bruker nettskyen.

- 60 prosent av små og mellomstore bedrifter i Europa har allerede tatt i bruk nettskyen, og denne studien viser at de ikke bare har tatt konseptet nettskyen innover seg – de er også godt på vei i sin reise mot skyen.

Økt forståelse

En fjerdedel av virksomhetene hevdet at virtualisering hadde gjort det enklere for dem å ta i bruk nye applikasjoner og tjenester. Like mange sa det samme om nettskyen.

- Mens mange organisasjoner nå tar sine første varsomme skritt på denne reisen, har virtualiserte organisasjoner kommet mye lenger. Virtualisering spiller derfor helt klart en viktig rolle for å sette smb-er i stand til å få mest mulig ut av skyen, sier Steidel.

Det viser at selv om det kanskje er de umiddelbare kostnadsbesparelsene som først fikk virksomhetene til å gå over til nettsky så er det fleksibiliteten og økt forståelse av hva nettskyteknologien innebærer og hva den kan tilby som til sist er avgjørende.

Virtualisering