Forbereder for oppturen

Forbereder for oppturen

Finanskrisen fører Cisco og partnerne tettere sammen. Kreditt og rabatter skal forberede dem for oppturen.

BOSTON: Samarbeid er Ciscos mantra for den nye tiden og det selskapet har forberedt seg på gjennom oppkjøp, utvikling og nye strategier. Tidligere denne måneden kalte de partnerne til seg under slagordet Navigate to Accelerate.

- Vel så vi mørke skyer på himmelen for et år siden, men vi ventet ikke en orkan, sa Keith Goodwin, viseadministrerende direktør for Ciscos globale salgskanaler, under åpningen av Cisco Partner Summit 2009.

Han sammenliknet krisen med nærheten som oppstår under en orkan, når familien søker tilflukt i kjelleren med levende lys og får tid til å snakke sammen.

På partnersamlingen konstaterte Ciscos toppsjef John Chambers også at dagens krise er svært forskjellig fra den forrige i 2001 da selskapet fokuserte mest på produkter og nettverk. Siden da har Cisco tilegnet seg en rekke nye teknologier og fokusert på løsninger med tanke på det selskapet kaller et forestående paradigmeskifte.

Her er nettverket plattformen, og lyd, data og video vil fungere i en enhet der video er killerapplikasjonen. Det foreløpig siste oppkjøpet er videoselskapet Flip som leverer lommevideo-opptakere i HD-format.

- Video vil utgjøre 90 prosent av det som skjer på nettet i framtiden, spådde Chambers, som hevder det forestående kvantespranget kan sammenliknes med overgangen til email tidlig på 90-tallet.

Utvider kredittrammene

Cisco ønsker å snakke om plattformer, ikke enkeltteknologier eller produkter. I disse plattformene inngår teknologier som virtualisering, borderless networking og cloud computing.

Men mange brikker må på plass. Nøkkelen er partnerapparatet. Her tilbyr Cisco en rekke insentiver for å posisjonere seg og partnerne for kampen som starter når markedet igjen går oppover.

- Vi har fått signaler om at partnerne trenger kreditt, kapital og å kunne redusere faste driftskostnader. Vi svarer med å øke kredittrammen med 11 milliarder kroner, sa Goodwin til trampeklapp fra salen.

Han refererte til undersøkelser som viste at partnerne som hadde benyttet finansieringstilbudene i gjennomsnitt hadde 34 prosent høyere ordrer.

Jørn Nygaard, partneransvarlig for Cisco i Norge, påpeker at tiltakene varierer i etter behov og størrelsen på partnere og kunder i de forskjellige markedene. I Norge vil det dreie seg om finansiell støtte, kompetansebygging og såkalte pay for performance-insentiver.

En annen ressurs er den eksisterende kundebasen. I Ciscos IBLM-program for livssyklushåndtering premierer Cisco partnere for å analysere nettverkene. Selskapet gir ekstra rabatter til partnere som knytter seg til programmet, bedre priser på utstyr som byttes ut og rabatter på tjenester rundt nytt utstyr som kjøpes inn.

Målet er at partnerne etter krisen skal ha en kundebase med et oppgradert nettverk som er i stand til å møte morgendagen.

Les mer om endringene i Ciscos partnerprogram og reaksjonene fra partnerne på neste side!

LES OGSÅ: Cisco erklærer krig mot HP

Virtualisering