Fra 500 til 25 servere

Fra 500 til 25 servere

- Å få aksept er veldig viktig. Gikk noe galt tidligere, var det det de virtuelle serverne sin feil!

Nede ved vannkanten på Lysaker utenfor Oslo holder Wallenius Wilhelmsen Logistics til. Rederiet sørger for at bilfabrikkanter som blant andre Toyota får sendt biler til kunder i alle kroker av verden. Fra Lysaker styres 80 kontorer i 50 land, og som en internasjonal logistikkbedrift er selskapet svært avhengig av oppegående it-løsninger - hele døgnet.

- Oppetid og fleksibilitet var avgjørende argumenter for oss da vi startet med virtualisering for fem år siden, sier Totto Befring i Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL). Befring er sjef for nye globale it-løsninger i selskapet.

For noen år siden var både WWLs servere og hele datasenteret til Wilh. Wilhelmsen - som eier 50 prosent av WWL - samlet i kjelleren på deres felles hovedkontor i Strandveien. Men etter at ledelsen uttalte: "Vi skal ikke bli gode på datahall" ble alt flyttet til en hosting-partner i Oslo.

- Vi slipper å bygge ut hovedkontoret for å utvide datahallen, men det er ingen grunn til ikke å holde antallet servere nede. Vi blir fakturert for både plass og strøm, sier Befring.

Befring er ikke helt sikker på at det er veldig mye å spare med virtualisering. Han mener i alle fall at virksomheter ikke bør ha sparing av penger som eneste eller viktigste motivasjon.

- Fleksibilitet, og det som forretningssiden kaller time to market, er etter min mening de store fordelene. Nå kan vi raskt sette opp nye applikasjoner og tildele ressurser til de verdige trengende - uten å måtte kjøpe nye minnebrikker. Et eksempel er å allokere mer ressurser til applikasjonsserveren til økonomissystemet ved månedsavslutninger, forteller Befring.

Sentrale Norge

Tilgjengeligheten til den fysiske infrastrukturen gjorde at WWL ønsket å sentralisere sine servere i Oslo, mens resten av virksomheten er samlet i et felles nettverk. Ifølge Befring har Wallenius Wilhelmsen Logistics mange prosesser som går løpende og han legger mye vekt på hvor viktig det er for selskapet å ha nok kapasitet når markedet endrer seg.

- It-strukturen endrer seg ved at vi får nye agenter, nye kunder og ved oppkjøp eller salg av virksomheter. Kundene er dessuten svært integrerte med oss på logistikk, forklarer Totto Befring.

Hovedmotivasjonen for at WWL satset på virtualisering for fem år siden var fleksibilitet og for å utnytte eksisterende maskinvare.

- Ramlet dere ned i noen fallgruver?

- Jeg vil jo ikke innrømme egne feil, he he. Men å få aksept i organisasjonen er svært viktig. Det var litt motstand til å begynne med, og gikk noe galt var det de virtuelle serverne sin feil - men det var som regel ikke tilfellet. Informasjon og aksept for virtualiseringsprosjektet før det settes i gang er derfor svært viktig. Min anbefaling er å forklare og jobbe tett både mot egen it-avdeling, utviklere og forretningssiden, sier Befring.

Smult farvann

Ifølge Totto Befring er det i dag en bred forståelse for virtualiseringens muligheter i WWL. Både teknologien og organisasjonen har blitt mer moden. Ikke minst er det mer positivitet blant leverandørene av forretningsapplikasjoner.

- Det har vært skepsis blant leverandører, og på en måte kan jeg forstå det. De måtte også gjennom en modningsprosess, og jeg har merket en klar bedring i både support og forståelse. Nå er virtualisering en godt uprøvd teknologi og vi kjører i dag på alt vi kan.

Faktisk har virtualiseringen bredt så kraftig om seg, at selskapet nå har sett seg nødt til redusere antall virtuelle servere med 25 prosent.

- Det er så enkelt å sette opp en ny virtuell server at vi gjort det i stedet for å optimalisere eksisterende infrastruktur. Dette skal vi nå endre på, også virtuelle servere krever administrasjon og ressurser.

- Hva er mest krevende med virtualisering?

- Det har vært mye tuning på minne og cpu. Det er viktig å finne den riktige konfigurasjonen, men det samme arbeidet måtte man gjort om man skulle kjøpt fysiske servere. Ellers vil jeg anbefale å sørge for å ha de siste programoppdateringene og nyeste firmware på infrastrukturen, sier Befring.

Hver sin server

Når forretningssiden ønsker en ny applikasjon har it-avdelingen i WWL enkelt og greit satt opp en ny virtuell server. Dette er ifølge Befring langt billigere og enklere enn å sette opp en fysisk server.

- Vi har hatt tilfeller hvor bare en prosent av prosessorkraften har blitt brukt på en fysisk applikasjonsserver. Det er ikke spesielt rasjonelt. Nå har vi klart å virtualisere alle applikasjonene, sier han.

Uten en aktiv virtualiseringsstrategi tror Befring selskapet ville hatt bort i mot 500 fysiske servere. Nå har de rundt 50 og skal etter årsskiftet være nede i 25 etter en omfattende rasjonaliseringsprosess.

- Grønn it er en bonus. Det har vært viktig for oss å redusere strømforbruk og varme inn i datahallen. Går vi over de avtalte rammer kommer det en ikke betydelig ekstraregning, påpeker han.

Befring antar at selskapet bruker en tredjedel av strømforbruket de ville brukt uten virtualisering.

- Men moderne teknologi bruker også mer strøm fordi den har høyere effekt. Og vi har kjøpt en del nye servere med høy kapasitet og som dermed er egnet for virtualisering, sier han.

Les om:

Virtualisering