Gir konkurrentene mer virtuell fart

Gir konkurrentene mer virtuell fart

Hitachi Data Systems tilbyr gratis turbo på administrasjons- og virtualiseringsenhet.

Nye lagringssystemer er mye bedre enn eldre på alle måter; bedre pris per lagret enhet, mindre krevende med hensyn til strøm og kjøling. Problemet i år er anskaffelsen.

Med mindre det er helt nødvendig, benyttes ikke budsjettet for det det er tiltenkt. Istedenfor vurderes alternative, smartere måter å jobbe på.

- Kundene har kjøpt for mye lagring fordi de ikke har hatt gode nok verktøy og rutiner, sier Hu Yoshida, teknologidirektør i Hitachi Data Systems.

Skru det på

Hitachi Data Systems (HDS) har derfor innsett at kundene trenger å optimalisere sine lagringssystemer. Derfor tilbys et totaltilbud med en virtualiseringsenhet USP V, Universal Storage Platform Virtual, og programvare for effektivisering av de lagrede dataene.

- Det kryr av programmer som bidrar til lagringseffektivitet. Det er god grunn til det, sier Mark Peters senioranalytiker i Enterprise Strategy Group i en pressemelding.

Disse effektiviseringsverktøyene er gode, men ofte nært knyttet til et lagringsprodukt eller en leverandør.

På grunn av den stadig sterkere utbredelsen av industristandard tjenestemaskiner har Vmware blitt en betydelig utfordrer. Storage Vmotion er bare første skritt mot virtuell lagring hvor den virtuelle datamaskinen og lagringssystemet er en enhet. Ideen er å forenkle driften og dermed redusere kostnadene og øke effektiviteten til fagfolkene.

Det er nye tjenestemaskiner i kombinasjon med neste generasjon lagringssystemer som gjør Vmware til utfordrer til eksisterende lagringsleverandørene.

Neste generasjonslagringssystemer er datamaskiner med lagring som bare tar seg av lagringsproblematikk. Ett eksempel er Hewlett-Packards Left Hand.

For det man har

For eksisterende lagringsutstyr kreves det en virtualiseringsenhet som skjuler de forskjellige systemene og får dem til å se ut som et stort enhetlig arkiv. Det er dette arkivet som skal effektiviseres.

- Kundene blir stadig mer bevisste på at data må ses på som reelle eiendeler, sier Benjamin S. Woo, sjef for lagringssystemer i analysefirmaet IDC i en pressemelding.

Derfor har HDS satt sammen en programvarepakke som adresserer kundenes behov for effektivisering.

- Hva vi tilbyr gir turbo til anskaffet utstyr i bruk, sier Rune Sund, administrerende direktør i HDS i Norge.

Programvaren "Switch IT On" omfatter virtualisering, dynamisk tildeling av plass (Thin Provisioning), flytting av data og dynamisk nivåfordeling av data (Tiering).

- Ved å konsolidere og øke utnyttingsgraden ved hjelp av virtualiseringsteknologi kan kundene oppnå størst mulig avkastning på sine digitale eiendeler, fortsetter Benjamin S. Woo fra IDC.

Gratis

Ut året tilbyr HDS disse verktøyene: Dynamic Provisioning, In-System Replication og Tiered Storage Manager gratis.

- Hver for seg er disse programverktøyene gode. Brukt sammen får kunden et formidabelt effektiviseringsverktøy, hevder Rune Sund.

Forutsetningen er kjøp av en virtualiseringsenhet USP V som starter på 400.000 kroner med en pris på rundt en million kroner for en stor installasjon.

- USP V er en veldig god migreringsmotor. Behovet for flytting av data vil alene betale for enheten, hevder Rune Sund.

Ifølge HDS koster det rundt 50.000 kroner å flytte 1 TB fra et lagringssystem til et annet. Det tar lenger tid enn det er mulig å ha stopp. Av den grunn må flyttingen skje mens systemene jobber og data endres. Derfor vil det typisk ta en uke å flytte data fra ett system til ett annet.

USP V kan også leveres med platelagre. Da vil dette komme på mellom 1,2 og 10 millioner kroner.

- Avhengig av disk koster den mellom 50 og 100 kroner per GB, forklarer Rune Sund.

Skal man tro HDS vil kundene oppnå 20 prosent kostnadsreduksjon i året med en økning i lagringssystemenes utnyttingsgrad på inntil 40 prosent. Dermed kan mer enn 30 prosent av installert lagringskapasitet brukes for nye behov.

- Kostnadene for lagring handler mer om drift enn om anskaffelse, understreker Hu Yoshida.

Virtualisering