Grønnere med færre kaniner

Grønnere med færre kaniner

KOMMENTAR: Rødglødende teknologi skal gi bedre økonomi. Grønnere miljø er en ekstra gevinst.

Bedre for bedriftsøkonomien. Bedre for makroøkonomien. Rødglødende teknologi bidrar til sort og grønt samtidig, sort resultat og grønnere miljø.

Det har vært så enkelt å anskaffe én maskin for én oppgave. Og det har blitt stadig flere oppgaver. Veksten i antallet kan sammenlignes med formeringen i en flokk med kaniner.

Den glødende teknologien sørger for å fjerne de gamle kaninene og erstatte dem med noen mer velvoksne eksemplarer.

Rimeligere maskiner på grunn pc-teknologiens volum, gjerne anskaffet utenom it-avdelingens budsjetter, har sørget for veksten i antallet. Der det for ti år siden var ti maskiner er det nå typisk mer enn hundre. Derfor ødelegger kaninene miljøet ved å forurense og spise opp all plassen.

Færre stormaskiner

Stormaskiner har bitt seg fast hos de aller største konsernene. I Norge blir det stadig færre slike maskiner. Her er disse maskinene bare i datasentraler. EDB Business Partner har to av de aller største. Da trenger de ikke flere.

Datasentraler og større virksomheter har store maskiner med Unix som felles grunnlag for mange samtidige oppgaver. Disse maskinene er blitt kraftigere siden forrige nedgangstid for syv år siden.

Den gang gjaldt det å konsolidere, for å effektivisere og spare kostnader ved å erstatte noen maskiner. Nå handler det også om å konsolidere, denne gangen ved å flytte mange applikasjoner inn på en større maskin.

Sammenlignet med de store maskinene fra syv år tilbake, er de nye fullt på høyde med hensyn til kapasitet, men fortsatt anser vi dem som mindre. Kabinettene ruver ikke så mye.

Rødglødende

Det er Microsofts toppsjef Steve Ballmer som benytter uttrykket rødglødende teknologi. Teknologien lar maskinene være smartere slik at ikke behovet for mange maskiner lenger er tilstede.

Smartere blir man ved å virtualisere, ved typisk å erstatte 25 kaniner med én stor. Den rødglødende teknologien sørger for å holde rede på de 25. Vi sparer i første omgang anskaffelseskostnader, arealkostnader og driftskostnader. Tre til fire ganger mer koster det å anskaffe 70 maskiner enn tre med glødende teknologi.

Et mindre datarom kan huse tre maskiner, men ikke 70. Strømmen for å drive og kjøle 70 maskiner er i ferd med å bli for kostbar. Store CO2-utslipp godkjennes ikke. Det er betydelig forskjell mellom tre og 70.

Selv om driftskostnadene går ned blir det ikke færre maskiner å passe på. De virtuelle må også overvåkes og administreres.

Siden det er mye enklere og raskere å klargjøre en virtuell maskin ved å kopiere en annen, øker antallet raskere enn behovet. Det har det gjort, delvis fordi man sikrer seg mot sammenbrudd.

Utfordringen er virtuelle maskiner som ikke brukes. De har også kostnader på lisenser. De blir ikke oppgradert til siste programvarenivå.

Flytter i fart

Nytt med dagens virtuelle maskiner er at de kan flyttes, flyttes i fart. Det gir lavere driftskostnader siden det ikke kreves at et tyvetall virtuelle maskiner må stanses for å gjøre forbedringer den fysiske.

Det gjør det enklere å skaffe mer kapasitet når det kreves. De mindre viktige flyttes. Den krevende får kapasiteten.

Flytting er smart, også for data. De må være tilgjengelige for alle de virtuelle maskinene og må derfor lagres i nettet. Forbedringer eller utfasing av et lagringssystem forenkles med flytting.

Men flytting er ikke godt nok. Skal en virtuell maskin virke må den ha en reserve tilsvarende en skuespiller. På et teater erstattes en skuespiller på kort varsel av en annen som kan rollen. Derfor vil flere virtuelle maskiner på sikt samkjøre seg.

Hvor mange virtuelle maskiner en fysisk skal sørge for, kan vi for lite om. Bedrifter med flere års erfaring varierer antallet avhengig av oppgaven. Tendensen synes å være færre virtuelle maskiner på mer kostnadseffektive fysiske.

Utfordringen fremover er ikke de virtuelle maskinene, men oppgavene. Vi har vært for lite kritiske til applikasjonene som tar seg av dem. Applikasjonene må saumfares nøyere. Holder de mål etter dagens krav?

Virtualisering