Grønt og virtuelt

Grønt og virtuelt

Cisco har vist fram en av de mest interessante grønne initiativene på en stund. De kom imidlertid ikke med en egen server, men presenterte nye virtualiseringspartnere.

Barcelona (Nettverk & Kommunikasjon): Et viktig poeng for Cisco-toppsjef John Chambers da han holdt sin innledningstale under Cisco Networkers 2009 i Barcelona var at satsing nå betalte seg når de urolige tidene går over. Som eksempel og praktisk demonstrasjon var konseptet «EnergyWise» sentralt. Her bruker Cisco nettverket til å inkludere tradisjonell adgangssikkerhet med avansert strømstyring.

Høyere nyttegrad av nettverksinvesteringene og reduksjon i strømforbruk med opp til en tredjedel er de direkte gevinstene, hevder Cisco. De øvrige grønne effektene er selvsagt mindre utslipp. Cisco billedgjorde dette med å si at brukt på deres leverte produkter av ip-telefoni og trådløse basestasjoner, så ville det tilsvare utslippene fra 40 971 biler.

I basis er det snakk om å bruke informasjon om en bruker eller ansatt ikke bare for å gjøre klar it-ressursene ved innlogging, men også regulering av lys, ventilasjon og andre strømkrevende enheter. Innloggingen kan både være den klassiske ved pulten, men også ved å bruke adgangssystemet. I det den ansatte går inn i bygget, eller sin del av bygget, startes de nødvendige ressursene for vedkommende. Og ditto ved utlogging, eller når man forlater lokalene. Sentralt er at dette ikke bare er av/på-knapp over nettverket, men aktiv bruk av strømsparefunksjoner i enhetene.

Flerfaset utrulling

Løsningene kan allerede rulles ut i Cisco sine egne Catalyst-svitsjer som en gratis programvareoppdatering, og kan kontrollere strømforbruk i alle tilkoplete enheter som ip-telefoner, videoovervåking og trådløse basestasjoner. I neste omgang økes antall partnere og pc-er og skrivere legges inn under samme regime. Til slutt vil hele området som går under eiendomsdrift bli tilsluttet. Det siste oppnår de gjennom samarbeid med partnere, og gjennom oppkjøp av programvare fra Richards-Zeta for integrasjon mot elektronisk infrastruktur i bygningsdrift.

I et datasenter viste Cisco hvordan dette kan brukes for optimering av serverlast. Et eksempel er å flytte servere fra virtuelle servere fra et datasenter til en annen med bedre kapasitet og annen tariff eller mer miljøvennlig strøm.

- Det viktige er å få fram hvordan hver enkelt kan bidra til å redusere miljøproblemet, understreket Chris Dedicoat, sjef for Europa i Cisco i en pressekonferanse. – Vi går fra «alltid på» til «alltid tilgjengelig» som bruksprofil. Han sa også at EnergyWise var laget for å oppfylle nye EU-krav til miljø og utslipp.

Nytt i datasenteret

For den som ventet en lansering av prosjektet «California-server», hoppet Cisco over det. Istedenfor hadde de en pressekonferanse hvor de utvidet satsingen rundt virtualisering av datarommet med nye produkter, og nye partnere. Det er Dell med datakraft, EMC med lager og VMware med server-virtualisering som dannet panel for satsingen, og snakket varmt om fordelene med virtualisering i hele datarommet.

Virtualisering