Hver mann sin boble

Hver mann sin boble

KRONIKK: Hosted Virtual Desktop vokser frem innen pc-drift, sentrert rundt virtualiserte servere.

De fleste har i hvert fall hørt om de løsninger som Citrix har stått i bresjen for. Istedenfor å kjøre programmer i pc-er, anvender man sentraliserte grupper av servere (kalt "serverfarmer") som betjener pc-ene. Hver server utfører arbeidet for ca ti pc-er. Pc-ene sender fra seg tastetrykk og musebevegelser, og tar imot skjermbilder. Behandlingen foregår i serverne. Poenget er dels å avlaste pc-ene, slik at deres kapasitet vil holde lengre, og dels å forvalte pc-parken sentralt.

Også på dette området har virtualisering skapt nye muligheter. Hosted Virtual Desktop (HVD) ligger fremst blant dem, drevet av kjente aktører som VMware og Citrix. Microsoft er heller ikke langt unna.

HVD tilbyr brukerne de samme muligheter som tykke klienter, det vil si at de kan drifte brukerapplikasjoner. Tykke klienter pleier å bli ganske så korpulente, og håndteringen av mange ulike "images" kan bli omfattende. HVD virker slik at den enkelte pc sitt innhold blir virtualisert, og "boblen" som blir skapt blir flyttet uendret til virtualiserte servere. "Virtualisert" betyr at programvaren, både operativsystem og applikasjoner, blir skilt fra hardware ved hjelp av en "hypervisor" som etter hvert blir standardfunksjon på alle pc-er. Hver pc får sin egen individuelle og virtualiserte maskin i en server.

Personifisert løsning

Nøkkelordet her er uendret. Kunden slipper å skrive om sine applikasjoner. Dette er selvfølgelig ikke den ideelle løsningen, men det kan være praktisk.

Implementering av HVD krever tre programkomponenter. Den første er for virtualisering av serverne, disse er i alminnelig bruk i dag. Den andre er programvare som knytter pc-en til sin virtuelle "boble". Og sist, men ikke minst, er det behov for programvare for å administrere og forvalte "boblene". Tilgang til "boblen" kan skje fra et vindu i en nettleser, som en "sesjon" på en pc eller gjennom å bruke en tynn klient.

Det er viktig å legge merke til at HVD ikke er det samme som flerbruker, server-basert databehandling. Gjennom HVD får hver bruker sin personifiserte løsning, akkurat som i tykke klienter. Bruker alle det samme fysiske settet av applikasjoner på en server, blir personifiseringen borte. Her ligger den store forskjellen mellom de opprinnelige Citrix-løsninger og de nye HVD-løsninger.

Fordeler

Hvilke fordeler lover HVD? Lavere løpende kostnader gjennom serverdeling og sentralisert forvaltning av pc-er. Å utføre oppgaver ett sted fremfor mange steder er enklere og billigere. Økt sikkerhet er en annen fordel fordi sentrale servere er lettere å beskytte enn pc-er her og der. Profesjonell drift er mer å stole på enn at hundrevis eller tusenvis av brukere gjør som de skal. Dessuten er det tryggere å gi tilgang til sentrale applikasjoner og data på denne måten til brukere på reisefot.

HVD er i bruk i dag, men løsningen er ikke særlig utbredt. Det kommer av at teknologien ennå ikke er helt moden. Gartner tror at HVD vil ha etablert seg i markedet om to-tre år, i 2013 vil ca 15 prosent av pc-brukere i næringsliv og forvaltning bruke modellen, det vil si om lag 50 millioner brukere.

Ikke for alle

Erfaringene med Citrix-løsningene har lært oss at pc-drift på servere ikke er godt nok for alle brukerkategorier. Mange kunnskapsarbeidere bruker programmer som krever mer enn en del av en servers kapasitet. De vil fortsatt være best tjent med å kjøre sine programmer i egne pc-er. Brukere som jobber med strukturerte eller rutinebaserte oppgaver klarer seg derimot utmerket med sentralt driftede, delte løsninger.

Selv om IBM var den første som tilbød HVD, betrakter Gartner VMware som pioneren. Deres Virtual Desktop Infrastructure, kombinert med tredjeparts programvare banet veien. For tre års siden tok VMware initiativ til å etablere VDI Alliance som har nesten 30 medlemmer og bidrar sterkt til både standardisering og konkurranse. I dag er VDI det klart dominerende produktet i markedet, men Citrix, noen nyetablerte spesialister som Qumranet og antagelig Microsoft vil kjempe om tronen.

hidas@online.no

Virtualisering