Ikke bare fordeler med virtualisering

Ikke bare fordeler med virtualisering

Virtualisering er mer komplekst og krever mer enn kundene tror, viser ny undersøkelse.

Servervirtualisering medfører ofte gjennomgripende endringer i infrastrukturhåndteringen, og her har konvensjonelle administrasjonsverktøy lite å bidra med. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av det tyske programvareselskapet Xtigo Software blant 200 it-ansvarlige.

I undersøkelsen svarte 42 prosent at virtuelle systemer og applikasjoner bidrar til høyere kostnader knyttet til håndteringen av infrastrukturen. Bare én av åtte it-ansvarlige mener de virtualiserte miljøene er like enkle å håndtere som tidligere. En tidligere studie gjennomført av programvareleverandøren ga de samme resultatene.

Når det gjelder de konkrete konsekvensene for infrastrukturhåndteringen som følge av virtualisering forventer 70 prosent av respondentene vanskeligere ressurshåndtering som følge av økt kompleksitet i it-landskapet.

Tilsvarende forventer 66 prosent økte krav til kontroll og administrering av infrastrukturen. I tillegg understreker mer enn halvparten av respondentene at myndighetskrav til kontroll og sporing av bedriftenes digitale kommunikasjon kan være vanskeligere å imøtekomme dersom bedriften bruker virtualisering.

I undersøkelsen sier de fleste av it-sjefene at virtualiseringsteknologien ikke lar seg forvalte ved hjelp av tradisjonelle administrasjonsverktøy. Bare én av fire tror de gamle verktøyene er gode nok. 38 prosent ser vesentlige begrensninger, mens hver femte bedrift ikke har noen formening om hvorvidt bruken av disse teknologiene krever en oppgradert verktøykasse.

Forhandlerne har ansvar

Ifølge Xtigo tilsier resultatene fra undersøkelsen at forhandlere overfor kundene må understreke at adminstrasjonen og kontrollen av virtualiserte miljøer er mer kompleks sammenliknet med fysisk infrastruktur.

Dersom endringene i infrastrukturen ikke blir tatt hensyn til kan de økte driftsutgifter fort veie opp for de planlagte besparelsene i et virtualiseringsprosjekt.

- Med tanke på hvor tiltalende virtualisering fremstår for kundene er det viktig at de blir gjort oppmerksomme på at bruken også innebærer endringer i håndteringen av infrastrukturen, sier Ingo Buck, administrerende direktør i Xtigo, til tyske Channelpartner.

Selskapet advarer også om at virtualiseringsteknologi kan gjøre bedriften mer utsatt i forhold til sikkerhets- og myndighetskrav. Buck anbefaler derfor å begyne med forretningsprosessene for å oppnå mer gjennomsiktighet og dermed bedre kontroll og provisjonering av de virtuelle miljøene.

- Å ta utgangspunkt i bedriftens prosesser gir en forståelig status til enhver tid, slik at man også uken etter vet hvilke virtuelle miljøer som er oppe og går, sier han.

LES OGSÅ: Opp i skyene med virtualisering

Virtualisering