It-sjef blant kyr, katter og hunder

It-sjef blant kyr, katter og hunder

IT-SJEFEN: Gjermund Holden ved Norges veterinærhøgskole bruker aller mest penger på virtualisering.

Ettersom denne ukens egentlige forslag, it-sjef Marit Kristoffersen ved Høgskolen i Akershus, var utilgjengelig da Computerworld tok kontakt, reiser vi tilbake igjen til Oslo. Nærmere bestemt til Gjermund Holden ved Norges veterinærhøgskole

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er mange. Det er å virtualisere flere tjenester, å få Itili-sert it-driften, samt at vi jobber en del med sikkerhetsutfordringer.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Definitivt Microsoft. Tjenestene vi leverer baserer seg på det, samt at det er der den interne kompetansen ligger. Jeg er ikke helt religiøs på det, og ser fordeler med Linux også, men høgskolen har i mange år vært basert på Windows og vi har ansatt folk med den typen kompetanse. Men vi prøver å se til siden om det finnes andre løsninger. Brannmurene våre er for eksempel Linux-baserte.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det er både fordeler og ulemper med outsourcing. I universitets- og høgskolesektoren er det mange fellestjenester som allerede er organisert sammen, og som bør settes ut siden det sitter folk der med langt bedre kompetanse. Men interne systemer, som medisinske journalsystemer, kan vi ikke outsource. Det må vi ha kompetanse på selv.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det er administrering, jobbing med prosjekter og drift av nettverk. Vi har tre eksterne kontorer, i Tromsø, Asker og Sandnes, og disse er koblet til vårt høgskolenett i Oslo. Vi har rundt 1.000 enheter tilkoblet.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, som akademisk institusjon har vi det relativt fritt når det gjelder bruk av slike ting. Det skyldes nok kanskje litt at høgskolenettet har god båndbredde. Oppdager vi misbruk av nettet, tar vi tak i det, men da er det snakk om helt andre ting. I universitets- og høgskolesektoren er det nok høyere under taket enn hos mange vanlige bedrifter.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er virtualisering av servere. Det er ganske kostbart, men over tid er det penger spart og enklere drift. I tillegg bruker vi mye penger på nettverk.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg sender utfordringen videre til Lars Moe på Det teologiske menighetsfakultet.

It-sjefen

Hvem: Gjermund Holden

Hvor: Norges veterinærhøgskole

Hva: Utdanning

Antall ansatte: Åtte på it-avdelingen, 420 totalt og 500 studenter.

Budsjett: Cirka åtte millioner kroner på it-avdelingen.

Virtualisering