Kan halvere lagringskjøpet

Kan halvere lagringskjøpet

Kundene kan utsette anskaffelser ved hjelp av Hitachis Styringsenhet for lagring.

Hitachi Data Systems (HDS) styringsenhet for lagring USP V (Universal Storage Platform) har fått mulighet for dynamisk tildelig av plass på konkurrentenes utstyr.

Det gir virksomhetene mulighet til bedre utnyttelse av den totale lagringskapasiteten. I første omgang gir det mulighet til å rydde opp i tildelt, men ikke brukt kapasitet.

I neste omgang gir det muligheten for å utsette anskaffelse av lagringskapasitet til det er nødvendig. Med den prisutviklingen lagring har hatt de seneste ti årene vil dette kunne bidra til reduksjon eller omstrukturering av it-budsjettene.

USPs avanserte styringsfunksjon sørger for å skjule detaljene i lagringssystemene og presentere lagringen som et homogent arkiv. Det omfatter også lagringssystemer fra konkurrenter. USP bidrar dermed til å virtualisere lagringen overfor applikasjonene.

Dårlig utnyttelse

I dag er utnyttelsesgraden av lagringsutstyr alt for lav. Den er ekstremt dårlig når lagringen skjer internt i tjenestemaskiner, den er bedre når lagringen samles sentralt tilkoblet et nettverk.

- Utnyttelsen av lagringskapasiteten ligger på rundt 50 prosent ifølge data fra Gartner Group, sier Arild Grov, senior produktsjef i Hitachi Data Systems.

I en undersøkelse fra analyseselskapet Gartner fra desember 2006 er utnyttelsen av lagringskapasiteten 10 – 25 prosent for tjenestemaskiner typisk dedikert til én applikasjon. Den er 45 – 65 prosent når lagringssystemene kobles til et lagringsnett.

Grovt sett kjøpes det derfor dobbelt så mye kapasitet som nødvendig, selv etter å ha foretatt en konsolidering.

Istedenfor å tildele lagringsplassen applikasjonen eller utviklerne ber om, tildeler USP filer eller logiske lagringsvolumer (LUN, Logical Unit) på platelagre med litt og litt plass om gangen.

I større miljøer er det derfor interessant å vurdere anskaffelse av en liten USP for å utsette anskaffelser av lagringskapasitet når man har som policy å ha lagring fra flere enn én leverandør.

Øvre tak

Den antatte kapasiteten en fil eller database trenger, står som et øvre tak som arkivet nærmer seg over tid etter hvert som data fylles på.

HDS tildeler fysisk kapasitet i størrelser på 42 MB som spres på tvers av platelagrene for å få raskest mulig tilgang til data.

Denne funksjonen kalt Thin Provisioning bidrar til å utnytte lagringssystemene bedre. Gartner antar at utnyttelsen kan økes inntil 80 prosent.

Dermed spares det plass og strøm. Dynamisk tildeling av plass bidrar derfor til en kraftig forbedring av miljøprofilen ifølge HDS.

Grunnen er at man ikke lenger trenger anskaffe kapasiteten som vil være nødvendig om eksempelvis to år, men bare den som trengs i øyeblikket.

Virtualisering